cnti logo green border

Рачунарске обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Министарство просвете, науке и технолошког развоја

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике

Позив за учешће! ФИЛМић - Смотра кратког ђачког филма - за школску 2014/2015. годину

Нови циклус ревије кратког ђачког филма под називом Microsoft ФИЛМић 2014. званично је отпочео објављивањем Календара смотри и такмичења у основним и средњим школама у Просветном прегледу. ФИЛМић представља прави изазов за ученике али и наставнике Информатике и рачунарства, Техничког и информатичког образовања, као и за све друге наставнике јер се од учесника очекује креативан приступ у раду.

Теме за ФИЛМИЋ 2015:

  1. Херој мога града
  2. Екологија из мог угла у мом граду
  3. Како рационално користим енергију

Login Form