Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

У складу са актуелним тренутком и перспективом развоја нашег друштва, неизвесна будућност постаје преокупација свих структура и сегмената нашег друштва. Управо зато је ЦНТИ дефинисао нова подручја свог деловања, као израз потребе савремених организација да на научним основама приступају сопственом напретку, организовању интегрисане заштите пословања и пословних ресурса и на тај начин створе услове за дугорочно стабилан развој и унапређење сопственог пословања.

У том правцу, ЦНТИ шири лепезу својих услуга:

  • Организовање и извођење курсева, семинара, предавања, радионица и других облика обучавања и усавршавања (модуларно или по захтеву, класично или учењем на даљину);
  • Обављање експертских и консултантских активности из области пословног менаџмента и безбедности;
  • Израда готових софтверских или решења у складу са потребама клијената (базе, web дизајн,...)
  • Израда стручних и других пројеката;
  • Спровођење развојних и примењених истраживања.

Услуге су намењене појединцима, пословним субјектима, установама и институцијама које су спремне да улажу у сопствени развој и желе да унапреде своје пословање са аспекта сигурног и стабилног пословања.

У складу са захтевима и потребама клијената, могући су и други облици пословно-техничке сарадње.

Са пуно научног, стручног и искуственог оправдања, препоручујемо да размислите о прихватању наше девизе

БЕЗБЕДНОСТ ЈЕ НАЈСКУПЉА КАДА ЈЕ НЕМА