Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Законом о ванредним ситуацијама омогућено је да овлашћена и оспособљена правна лица могу самостално (без лица са лиценцом) вршити процену ризика од елементарних и других несрећа и израдити план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Проблематика ванредних ситуација, односно мирнодопских опасности од елементарних и других несрећа већих размера више од две деценије није озбиљније присутна, ни у законским оквирима, ни у практичном припремању субјеката за заштиту.

Анализирајући укупно стање у вези са планирањем за ове ситуације, установили смо да постоји потреба да чланови тима за процену ризика, поред стручних знања, овладају и општим систематизованим знањем о опасностима, нормативном уређењу и систему заштите и спасавања. Посебно је значајно да се оспособе за примену методологије која је нова и специфична у односу на, у Републици Србији, све до сада примењиване методологије процене ризика и планирања мера и активности заштите.

Управо из тих разлога, припремили смо тродневну обуку за лица која би требало да учествују у процени ризика у ванредним ситуацијама и планирању мера и активности, без обзира да ли се пословима безбедности и заштите баве професионално или као чланови тима за процену. Обука је конципирана према потребама наведене структуре стручњака, односно лицима која неће полагати стручни испит ради добијања лиценце.

У том смислу, тродневна обука по шест часова обухвата:

  • један дан предавања о појму и карактеристикама ванредних ситуација, општем законском уређењу ове материје и систему заштите и спасавања;
  • два дана практичне примене методологије процене ризика и планирања заштите и спасавања, која обухвата и третирање конкретних ванредних ситуација на начин који је прописан нормативним актима.

Обуку изводе сарадници Иновационог центра Факултета безбедности у Београду, овлашћени предавачи на обуци за полагање стручног испита и добијање лиценце за процену ризика у ванредним ситуацијама, са асистентима.

Обезбеђено је освежење у паузама, а сви слушаоци ће добити уверење о завршеној обуци и CD са презентацијама и нормативним актима која се односе на ванредне ситуације.

Обука се одржава последње недеље у месецу (односно по формирању групе) у просторијама ЦНТИ, Нови Сад, Булевар ослобођења 39.

Уколико сте заинтересовани, пошаљите пријаву са вашим подацима на e-mail адресу . Када Вас обавестимо о терминима за одржавање обуке, имате обавезу да извршите плаћање најкасније три дана пре заказаног почетка обуке и обавестите нас о томе, чиме потврђујете своје присуство обуци.

Цена је 14.900 динара.

За пријаве до краја маја:

  • цена је 10.900 динара;
  • а у случају да самостално организујете обуку у вашим просторијама за седам или више слушалаца, укупна цена за све кандидате је 69.900 динара.

Програм обуке

За сва питања и додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 021/442-352 и 064/508-3441 (Бранислав).