Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Пројектовање и израда Windows апликација.

Софтвер је подељен по функционалним целинама тако да у сваком тренутку се може фокусирати на конкретном послу на коме радите.

Изглед и детаљније о програмима можете видети на фајлу који преузмите овде.

 

Све додатне информације можете добити на маил адресама 

и на бројевима телефона: 061/669-97-67 Броштеан Виорел, 021/442-352 ЦНТИ.

Центар нуди услуге из одржавања рачунара по повољним ценама:

 • Инсталација Оперативних система
 • Замена оперативног система 
 • Инсталирање антивирус програма
 • Инсталирање других програма
 • Сервис...

Услуге се врше у просторијама Центра, Булевар Ослобођења 37, Нови Сад. Информације можете добити на бројевима телефона 021/442-352, мобилни 065/679-78-10, 062/973-14-68.

Индивидуалне и групне рачунарске обуке су намењене за почетнике који желе да науче основе рачунарства.

У оквиру ових обука ће се проћи:

 • Рад са Windows окружењем
 • Internet
 • E-mail
 • Рад са фолдерима и фајловима
 • zip документа
 • pdf документа
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power point)...

Опширније: Индивидуална и групна рачунарска обука

Поткатегорије

21. век је век динамичности и турбуленција, како у приватној сфери тако и у пословној. Да бисмо опстали као индивидуе или као група, неопходно је да се константно прилагођавамо променама уз истовремено очување менталног здравља, које је осетљиво и на најмање промене.

Готово сваки посао захтева прилагођавање променама, на индивидуалном плану, али и на нивоу организација. Често су ове две ствари уско повезане. У времену када је безбедност у свим аспектима на веома ниском нивоу, ми нудимо решење неопходно за повећање степена безбедности у организацијама. Уколико на време препознате потребу за обуком коју ми нудимо, ваша организација ће имати вишеструку добит. Дозволите да се ваши радници едукују и у области безбедности. Уверите се да наша обука даје прилику да напредујете, доприноси бољем пословању, безбеднијем окружењу, већем профиту, већим уштедама, а свакако и осећају сигурности запослених, које је од изузетне важности за добар и ефикасан рад.

Пословање, у било којој области, је комплексан систем који сачињавају групе међусобно испреплетаних подсистема. Сваки подсистем посебно мора добро функционисати да би функционисао цео систем. "Квар" или проблем једног дела система утиче на целину. Природно је да се грешке дешавају јер је готово немогуће контролисати и предвидети баш сваки детаљ.

Међутим, битно је утицати на она поља која је могуће предвидети и окренути у своју корист. Једно од тих поља је регулисано и Законом о ванредним ситуацијама којим је утврђено је да су привредна друштва, друга правна лица и предузетници субјекти система заштите и спасавања. По том основу, подзаконским актима утврђене су обавезе привредних друштава и других правних лица да врше припреме за заштиту и спасавање од елементарних непогода, техничко-технолошких и других већих несрећа, односно да врше Процену угрожености (ризика) од елементарних непогода и других несрећа и израђују План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

ЦНТИ Вам нуди решење. Урадите данас све што можете да бисте избегли непотребне трошкове у будућности и дуготрајне штетне последице које је могуће избећи.

Не допустите да грешке и пропусти које Вам данас изгледају безазлено, касније постану Ваш примарни и највећи проблем.

Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама мора израдити стручно лице овлашћено за ове послове - лиценца за процену ризика. У томе би требало да учествују и интерни или екстерни експерти из различитих стручних области од значаја за опасности које се јављају у елементарним непогодама, техничко-технолошким удесима и другим већим несрећама.

ЦНТИ има на располагању пет лица са лиценцом за процену ризика, сарадника Иновационог центра Факултета безбедности у Београду, овлашћених предавача на обуци за полагање стручног испита и добијање лиценце за процену ризика у ванредним ситуацијама са асистентима.

У случају да имате потребу за решавањем и других питања из области безбедности и заштите, ЦНТИ је окупио тим експерата из различитих области за услуге безбедносног менаџмента и консалтинга. Из широког круга својих сарадника можемо ангажовати експерте за решавање конкретних безбедносних проблема (пословна безбедност, заштита од пожара, заштита од удеса, безбедност и здравље на раду, заштита животне средине, физичко-техничко обезбеђење, заштита поверљивих података, заштита ИКТ ресурса...).

Ако сте заинтересовани за ову врсту пословне сарадње, можете нас о намерама обавестити мејлом на адресу или позивом на бројеве телефона 021/442-352 и 064/508-3441 (Бранислав), па ће се наши сарадници у најкраћем року јавити ради конкретнијег договора.

Пословни менаџмент

Продаја програма/апликација

Пројекти