Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Динамичне и брзе промене у свету рада и радног ангажовања довеле су до све присутнијег пројектног финансирања различитих активности. Република Србија на путу ка Европској унији има свакодневно на располагању, а предстоји још већа понуда различитих фондова, финансирање пројеката у широком спектру пословног, образовног и ангажовања у цивилном (невладином) сектору. Такође, поред министарстава и других државних органа, повећава се и број извора финансирања пројеката од стране домаћих фондова и фондација.

ЦНТИ располаже респектабилним кадровским и материјалним потенцијалима. Поред сарадника из различитих научних и стручних области, окупили смо млад, а истовремено и искусан, тим стручних људи, наменски обучених и оспособљених за припрему и имплементацију пројеката.

Наш посебан квалитет и предност је дугогодишње искуство у креирању и реализацији врло значајних и великих пројеката у области образовања. Широка мрежа државних органа, научних и образовних институција са којима имамо развијену вишегодишњу пословну сарадњу, гарант су да можемо успешно одговорити сваком изазову.

У том смислу позивамо Вас на сарадњу у два правца:

  • партнерство, које подразумева заједничко учешће у припреми предлога и имплементирању пројеката који би се финансирали од стране неког од европских или домаћих извора финансирања, и
  • стручна помоћ, која обухвата комплетну израду или консултантске услуге ради припреме предлога пројекта за аплицирање по неком позиву за финансирање.

Партнерство и сарадња нису ограничени ни на једну врсту субјеката. Напротив, сигурни смо да је различитост предност и подлога синергетских ефеката. Зато нам се јавите, без обзира да ли заступате образовну институцију, државни орган, невладину организацију, привредни субјекат или било које друго правно лице.

Сигурни смо да заједно са Вама имамо довољно знања и стручности да материјализујемо добре идеје и доведемо их до нивоа практичне користи и задовољења Ваших, наших и интереса и потреба шире друштвене заједнице.

Ваше иницијативе, предлоге за сарадњу и питања можете нам послати електронском поштом на адресу