Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Добродошли на Wеб презентацију Центра за развој и примену науке, технологије и информатике из Новог Сада!

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике је стручно друштво регистровано на савезном нивоу. Центар за развој и примену науке, технологије и информатике (ЦНТИ) отпочео је свој самостални рад и живот као стручно друштво 31. децембра 1999. године. До данашњег дана бавио се најразличитијим пословима на пољу унапређења образовања и развоја информационих технологија у образовном процесу.

Центар окупља велики број стручњака, научника и младих талената, чланове из разних институција и организација, професоре факултета, наставнике основних и средњих школа, економисте, инжењере, информатичаре, менаџере из радних организација и предузећа. Они уједно представљају и кадрове који се укључују у реализацију различитих активности као што су реализација пројеката, курсева, семинара, кампова, смотри, такмичења и других манифестација.

Основни подаци о Центру:

 Центар за развој и примену науке, технологије и информатике - ЦНТИ
 улица и број  Булевар ослобођења 37
 место  Нови Сад
 птт број  21000
 општина  Нови Сад
 овлашћено лице  Проф. др Слободан Попов
 број телефона  021 444 024
 број факса  021 442 352
 e-mail  
 e-mail 1  
 e-mail 2  
 број текућег рачуна  160-18936-13
 банка  Banca Intesa
 контакт лице  Мирјана Петровић Ђукић
 пиб  101890787
 шифра делатности  91330
 матични број  8699062
 обавезник ПДВ  Не

Kонтакт

ЦНТИ, Нови Сад

Слика контакта
Адреса:
Булевар ослобођења 37
Нови Сад
Војводина
21000
Србија
Телефон:
+38121444024
Факс:
+38121442352