Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ!

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМ ОБУКЕ

Управљање одељењем и наставом путем eLearning-a у ванредним ситуацијама - 24 бода, Кат. бр.: 456, К2, П1 Почетак: 20.10.2014. Завршетак: 20.12.2014.

Програм се реализује електронским путем на адреси moodle.cnti.info

Пријава је од 10.10.2014. до 20.10.2014. на адресу или на број 021/442-352.

У пријави обавезно навести, име, презиме, школу, контакт број телефона.

Циљ семинара је да се наставници оспособе да на системима за удаљено учење део наставе реализују у ваншколским условима, тј. да се у ванредним ситуацијама (пандемије и слично) део наставе наставе одржи електронским путем, како би се умањио губитак у реализацији наставног програма.

 

Специфични циљеви програма су да наставници савладају технике и усвоје знања потребна за адекватну употребу система за удаљено учење, уз приступ из угла предавача и администратора курса.

Овладавање израдом интерактивних материјала (вежбе, тестови, активности) за употребу са Мудл системом. Упознавање са методама које задовољавају специфичности система за удаљено учење из угла педагошких теорија и мотивације ученика.

Подаци потребни за уплату котизације

Сврха уплате: котизација за семинар 456-20.10.2014

Прималац: ЦНТИ, Булевар ослобођења 30, Нови Сад

Цена: 3000,00 динара по полазнику

Жиро рачун: 160-18936-13

Позив на број: 20102014

Постоји могућност уплате котизације у две једнаке месечне рате, у том случају у сврху уплате нa крajу дoдaти и кoja рaтa je у питaњу.

Kонтакт

ЦНТИ, Нови Сад

Слика контакта
Адреса:
Булевар ослобођења 37
Нови Сад
Војводина
21000
Србија
Телефон:
+38121444024
Факс:
+38121442352