Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Позив за учешће! FILMić - Смотра кратког ђачког филма - за школску 2017/2018. годину

Нови циклус ревије кратког ђачког филма под називом FILMić званично је отпочео објављивањем Календара смотри и такмичења у основним и средњим школама у Просветном прегледу. FILMić представља прави изазов за ученике али и наставнике Информатике и рачунарства, Технике и технологије , као и за све друге наставнике јер се од учесника очекује креативан приступ у раду.

На смотри кратког ђачког филма могу да учествују ученици основних и средњих школа. Ученици су груписани у тимове који се састоје највише од три члана. Сваки тим такмичара мора имати наставника-ментора. Током рада на пројекту од наставника и ученика се очекује да савладају и употребе софтвер за обраду креираних видео материјала (било који софтвер) као и да успешно рукују хардвером (дигитални фотоапарат, камкодер, веб камера....) којим се снимају делови дигиталног филма. Ученици праве филм (трајање филма је до 5 минута) на задату тему који се обавезно јавно објављује. Израда филма подразумева јасну идеју изражену креативност, рад на дизајну кроз израду менија, титлова и ефеката, као и интеграцију фотографија и аудио материјала са видео записом.

У овом циклусу задате су теме за које се учесници слободно опредељују:

  1. Вршњачко насиље (тема се односи на борбу против вршњачког насиља која је све присутнија у нашим школама)
  2. Бити паметан на интернету (тема се односи на мере и опоснасти на које треба указати у циљу заштите од злоупотребе интернета)
  3. Херој мога града (тема се односи на особе које су постигле неки успех у свом окружењу, учиниле добро дело а о томе се мало зна)
  4. Ја као предузузетник (тема се односи на приказ онога што неко предузима и ствара – од идеје до реализације)

На завршној манифестацији додељују се дипломе и награде за менторе и тимове. Најбољем филму у свим елементима додељује се Grand prix – препознатљив симбол Новог Сада – Сахат кула са Петроварадина.

Школа може послати неограничен број филмића. Сваки филмић се шаље на посебном ЦД-у са пријавним листом, са тачним подацима.

Рок за слање радова и пријавне листе је 7.мај 2018. године.

Све информације на: 021/442-352, 021/444-024.

E-mail:

Напомена: За пропозиције кликните овде

Пријавни лист преузмите овде