Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Центар за развој и примену науке, технологије и информатике

Позив за учешће!

ФИЛМић - Смотра кратког ђачког филма - за школску 2014/2015. годину

Нови циклус ревије кратког ђачког филма под називом Microsoft ФИЛМић 2015. званично је отпочео објављивањем Календара смотри и такмичења у основним и средњим школама у Просветном прегледу.

ФИЛМић представља прави изазов за ученике али и наставнике Информатике и рачунарства, Техничког и информатичког образовања, као и за све друге наставнике јер се од учесника очекује креативан приступ у раду. Microsoft ФИЛМић је део иницијативе Партнер у учењу којом компанија Microsoft жели да омогући активнију улогу ученика у креирању медијских материјала и популарише овај вид дигиталне писмености у школи. У нашој земљи ревија кратког ђачког филма се реализује по пети пут у организацији Центра за развој и примену науке, технологије и информатике.

Позив за учешће представља изазов за све креативце у школама кроз сарадњу ученика са наставником-ментором од идеје до реализације свих етапа рада на филму.