Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Индекс чланака

Монтажа као круна

Добро је да имамо што више снимљеног материјала, а право умеће би било имати различите материјале о истом, тј. снимке двема камерама из различитих углова и планова. Тад је монтажа посебно ефикасна, занимљива, али и напорна. Током монтаже постајемо свесни пропуста, али и добијамо идеје за нова, непланирана решења. Пропусте у снимању можемо надоместити убацивањем фотографија, натписа. При монтажи делимо секвенце и манипулишемо филмским временом користећи прелазе и ефекте програма за прављење филма (Windows Moviе Мaker). Врло је важно да се ефекти не користе сами за себе, ради ефекта, него они пренесе одређени утисак. Одтамњење и затамњење, по обичају, преносе утисак проласка времена, тј. промену секвенце, те их није добро користити да би се повезале две одвојена кадра у истој сцени. За то ћемо користити неки неприметан прелаз. Пожељно је да у монтажи учествују и сви ученици који су филм стварали, не само да би нешто научили, него да би дали сопствена нова решења како снимљени материјал искористити и сложити у јединствену филмску причу која ће пренети одређену идеју.