Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Индекс чланака

Видео-запис и филм

Ученици свакодневно снимају видео-записе фото-апаратима или мобилним телефоном. Они који су томе нарочито склони не морају бити, и обично ни нису, добри и подобни за снимање филмића. Разлика између видео-записа и филмића јесте у филмској причи, идеји и монтажи, које су за филмић, па и аматерски ђачки, пресудни. Филмска прича подразумева дешавање које има свој почетак, ток и крај са разрешењем. Као и у драми, подразумева се да у једном делу филма постоји некаква кулминација или изненађење и обрт. То неће бити потребно ако је у питању филмска репортажа, али и репортажа подразумева филмску причу, а поготово идеју, које свако после одгледаног филмића треба да буде свестан. Због тога је добро бирати ученике који воле филм и иоле се разумеју у филм као медиј и као седму уметност. Такви ће ученици размишљати и о семиотици филма и филмском језику, а не само о техничком делу.