Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Индекс чланака

 

Како мотивисати ученике?

Кратки ђачки филм најлакше је урадити у оквиру ваннаставних активности. У том случају време утрошено на снимање и монтирање, менторисање ученицима можете записивати као часове те секције или другог облика ОВ-рада. Нема никакве сметње ни да се осмишљавање филмића води као ЧОС уколико у њему учествује одељенска заједница. Постоје и секције у школама које су на директан начин везане за различите врсте медија или за праћења дешавања у школи: информатичка, новинарска, библиотечка и друге, и које израду филмића, осим за конкурс, могу користити за школски веб-сајт или електронске школске новине, чак и за наставу. Увек је добро да филмић има двоструку намену и да му није једини циљ учешће на конкурсу. Он може бити приказан на родитељском састанку, ученичком парламенту, наставничком већу и слично. Уколико годишњим планом нисте планирали време за филмић, можете га у свој план додати уколико мислите да ће овакав вид учења кроз рад на прављењу филма дорпинети квалитету Ваше наставе или ваннаставних активности.

Будући да је конкурс јаван и наградног карактера ученици имају додатан мотив – да се такмиче са другим ученицима, да своје радове јавно прикажу и да можда освоје и неку награду. При прављењу сценарија за филмић, врло је важно да се ученицима да слобода да га сами осмишљавају. У супротном, цео посао ће схватати као наставников, а не свој. Наставник је, како у конкурсу и гласи – ментор, што значи да усмерава и помаже, организује и координира, али не намеће своја решења и идеје, нити ради уместо ученика.