У складу са појавом новог члана породице Movie Makera - Windows Live Movie Maker, и повећаним интересовањем за учешће у ревији кратког ђачког филма, одлучили смо да продужимо трајање ревије кратког ђачког филма Microsoft ФИЛМић 2010. Као рок за достављање радова се одређује 1. октобар 2010. године, а рок за објављивање резултата је 15. октобар 2010. године.

 

Завршна свечаност доделе награда најбољим ФИЛМићима биће део завршне свечаности акције Дани информатике у школама Војводине 2010. која је планирана за другу половину октобра месеца 2010. године.

Позивамо све Вас овом приликом да, уколико то нисте до сад учинили, узмете учешћа у ревији кратког ђачког филма и притом научите лепе и интересантне ствари и добро се забавите. Такође, захваљујемо се свима који су већ узели учешћа у овој ревији и већ су и доставили своје ФИЛМиће, и позивамо их да пошаљу и нове радове до назначеног рока или да уколико желе побољшају своје већ достављене ФИЛМиће и пошаљу их поново (са назнаком да је у питању допуњена верзија ФИЛМића).

Microsoft ФИЛМић је део иницијативе Партнер у учењу којом компанија Microsoft жели да омогући активнију улогу ученика у креирању медијских материјала и популарише овај вид дигиталне писмености у школи, кроз сарадњу ученика са наставником-ментором на изради пројеката. У нашој земљи ревија кратког ђачког филма се организује по други пут у суорганизацији са Центром за развој и примену науке, технологије и информатике.

Више о Microsoft ФИЛМићу 2010 прочитајте на овде.