Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Галерија ФИЛМића

Аутори који су објавили своје ФИЛМиће на неком од мрежних сервиса за дељење филмова (YouTube и др.), упозорени су да воде рачуна да се тиме не повређују права ни једног детета или одрасле особе која је снимљена (постоји сагласност одрасле особе за објављивање на филму и постоји сагласност родитеља или старатеља за објављивање снимка његовог детета у том филму).

Достављене линкове аутора ка својим ФИЛМићима објављујемо на овој страници нашег сајта посвећеној ревији кратког ђачког филма. Филмићи су поређани оним редоследом како су линкови пристизали. 

 

Школски Центар "Никола Тесла", Вршац, тим WOW

 

Средња пословно-менаџерска школа, Нови Сад, тим Мики Маус

 

Техничка школа, Апатин, тим Позориштанце "Машинац"

 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1548608847100&comments&ref=mf

 

Основна школа “Сремски фронт“, Шид, тим Седмо пет

ETШ Михајло Пупин, Нови Сад, Тим Енигма

 

Техничка школа, Обреновац, Тим Обреновац

ОШ "Јован Поповић", Инђија, Тим 3+

 

http://www.vuk-crvenka.com/skola-bez-nasilja.php

Основна школа, Црвенка, Тим Мапесте