Галерија ФИЛМића

Аутори који су објавили своје ФИЛМиће на неком од мрежних сервиса за дељење филмова (YouTube и др.), упозорени су да воде рачуна да се тиме не повређују права ни једног детета или одрасле особе која је снимљена (постоји сагласност одрасле особе за објављивање на филму и постоји сагласност родитеља или старатеља за објављивање снимка његовог детета у том филму). Достављене линкове аутора ка својим ФИЛМићима објављујемо на овој страници нашег сајта посвећеној ревији кратког ђачког филма. Филмићи су поређани по сатросним категоријама а у оквиру старосне категорије случајним редоследом како су линкови пристизали.

 

Школа

Место

Тема

Ментор

Тим

Техничка школа

Обреновац

Један интересантан час

Јасмина Миленковић

ОБРЕН-ТИМ

Хемијско техничка школа Вршац Један интересантан час Олгица Лукач Noname2
Електротехничка школа "Михајло Пупин" Нови Сад Један интересантан час Весна Пругић Милеуснић Штребери

 

Школа

Место

Тема

Ментор

Тим

Основна школа "Свети Сава"

 

Бачка Паланка

Један дан у школи

Славица Јурић

Библиотечко-информациона секција 2

Основна школа „Ђура Јакшић“ Орешковица Један дан у мојој школи
Славица Гомилановић
Ау, што је школа згодна
Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Смедеревска паланка Један интересантан час Милан Милошевић Медо брундо
Основна школа "Вук Караџић" Црвенка Један дан у мојој школи Оливера Крстоношић Xtream team
Oсновна школа "Жарко Зрењанин" Нови Сад Један интересантан час Нада Пуртић The Fab Four
Oсновна школа "Светозар Марковић Тоза" Нови Сад Један дан у мојој школи Даница Гавриловић Stars

 

Техничка школа, Обреновац, ОБРЕН-ТИМ

 

Медицинско хемијска школа, Вршац, NoName2

 

Oсновна школа "Свети Сава", Бачка Паланка, Библиотечко-информациона секција 2

Основна школа "Ђура Јакшић", Орешковица, Ау што је школа згодна

Основна школа "Херој Радмила Шишковић", Смедеревска Паланка, Медо Брундо

Основна школа "Вук Караџић", Црвенка, Xtream team

 

Основна школа "Жарко Зрењанин", Нови Сад, The Fab Four

 

 

Електротехничка школа "Михајло Пупин", Нови Сад,