Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Ревија кратког ђачког филма ФИЛМић је део програма "Партнер у учењу" компанијe Microsoft и програма активности ЦНТИ-ja чији је циљ да се промовише активна улога ученика у креирању медијских материјала и популарише овај вид дигиталне писмености у школи кроз сарадњу ученика са наставником-ментором на изради пројеката. Ученици основних и средњих школа из целе Србије имали су могућност да учествују на ревији. Циљ пројекта ФИЛМић, сем стицања практичног знања о новим технологијама је и развијање особина, као што су истраживачки дух, креативност, оригиналност и сарадња у тиму.

 

Ученици основних и средњих школа, узраста од 12 до 19 година, у тимовима од 3 до 5 ученика, одговарали су на задату тему осмишљавањем сценарија, снимањем видео записа и његовом обрадом у Windows Movie Maker-у. Израда ФИЛМић-а подразумевала је јасну идеју изражену кроз сценарио, креативност, рад на дизајну кроз израду менија, титлова и ефеката, као и интеграцију фотографија и аудио материјала са видео записом.

 

На ревији је учествовало укупно 67 различитих школа и активно је ангажовано 76 ментора и 589 ученика.


У петак, 4. септембра 2009. године заседала је коначна комисија у саставу:

 • Катарина Милановић, Microsoft Software Београд
 • Небојша Лазовић, Министарство просвете Републике Србије, Београд
 • Смиљана Грујић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
 • Проф. др Никола Клем, Грађевински факултет, Београд
 • Проф. др Ђорђе Херцег, Природно математички факултет, Нови Сад
 • Доц. др Снежана Бабић, Саветник за развој, покрајински секретаријат за образовање, Нови Сад
 • Проф. др Слободан Попов, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

Комисија је изабрала по три радa из категорије основних и средњих школа за награду, од великог броја радова који су пристигли на конкурс. Основни критеријуми које је комисија користила у свом раду су следећи: рад изражава креативност ученика, оригиналан је и носи печат ауторског рада ученика, рад одговара на захтеве теме, рад исказује критичко мишљење ученика и има изражену поруку и рад је разумљив вршњацима и задовољава техничке захтеве (усклађеност тона и видео записа, ефекти, титлови, нарација, општи утисак,...). Комисија је одлучила да се награде следећи радови:

 

Млађа старосна категорија (основна школа):

 1. Основна школа “Жарко Зрењанин“, Нови Сад, Један интересантан час, The Fab Four, ментор Нада Пуртић
 2. Основна школа “Ратко Јовановић“, Крушчица - Ариље, Један дан у мојој школи, тим Трачак зрачка, ментор Петар Марјановић
 3. Основна школа “Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад, тим: Stars, ментор Даница Гавриловић

 

Старија старосна категорија (средња школа):
 1. Гимназија „20. Октобар“, Бачка Паланка, тим: Давитељ против давитеља, ментор Стеван Јурић
 2. Средња електротехничка школа, “Михајло Пупин”, Нови Сад, тим: Штребери, ментор Весна Пругић Милеуснић
 3. Хемијско – медицинска школа, Вршац, тим: Noname2, ментор Олгица Лукач

 

Најбоље тимове и њихове менторе позивамо на завршну свечаност која ће се одржати у Новом Саду. О тачом термину и локацији одржавања завршне свечаности награђени ће бити накнадно обавештени.


Свим учесницима честитамо на добрим радовима и позивамо их да наставе са даљим радом на пољу популаризације медија у образовном процесу.

 

Првобитно је ревијом било планирано да се сви филмови који узму учешће на ревији јавно публикују на нашем Веб сајту. Ипак, након консултација са правном службом смо упозорени да морамо имати писмену сагласност родитеља сваког детета које појављује на филму. Како нисмо у могућности да обезбедимо такав пристанак од стране свих родитеља, позивамо све ауторе филмова који су заинтересовани да јавно објаве своје филмове да сами прибаве поменуту сагласност и објаве своје филмиће на неком од доступних Web сервиса (GoogleVideo, YouTube,...).

 

Предлажемо свим ауторима да своје радове објаве на неком од мрежних сервиса за дељење филмова (YouTube и др.), водећи рачуна да се тиме не повређују права ни једног детета или одрасле особе која је снимљена (постоји сагласност одрасле особе за објављивање на филму и постоји сагласност родитеља или старатеља за објављивање снимка његовог детета у том филму) и да нам доставе линкове ка својим ФИЛМићима које желимо да објавимо на страни нашег сајта посвећеној ревији кратког ђачког филма www.cnti.info.