Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Подсећамо све учеснике ревије кратког ђачког филма да је рок за слање радова 15. јун 2009. године. Пошто је термин крајњи рок слања обично извор дилема код пошиљаоца, наглашавамо да то практично значи да је 15. јун последњи дан када можете да пошаљете своје ФИЛМиће.

Пристигле пријаве за основну школу можете преузети и прегледати овде, а овде за средње школе. Молимо Вас да проверите да ли сте на списку и да се јавите уколико уочите неке проблеме на mail или на број телефона 021/442-352, контакт особа Јован Сандић. ФИЛМиће је потребно доставити у следећој форми а према приложеном упутству.

На rootCD/DVD медија треба да буду следеће фасцикле:

 • ФИЛМић
  • У фасцикли ФИЛМић сместите готов филм на изабрану тему величине до 100MB и трајања до 5 минута
 • Пројекат
  • У фасцикли Пројекат треба сместити project file са свим медиа фајловима који су коришћени у пројекту:
   • project file (.mswmm)
   • Слике
   • Видео клипови
   • Музичке нумере
   • Аудио записи
 • Документација.
  • У фасцикли Документација треба сместити следеће документе у .doc или .docx облику:
   • Списак чланова тима (spisak.doc)
   • Евалуација ментора (evaluacija.doc)
   • Напомене (Не постоји образац, докуменат треба назвати napomene.doc)
   • Сценарио ФИЛМића (Не постоји образац, докуменат треба назвати scenario.doc)

На самим CD/DVD медијима на горњој површини предвиђеној за писање потребно је написати читко штампаним словима перманентним маркером следеће податке: Име тима, тему, школу, место, име ментора. Врло је важно да материјал буде достављен у наведеном облику jer jе потребно да нам омогућите да на нашим рачунарима прегледамо и Ваш project file а то неће бити могуће ако се не будете придржавали горњих препорука. Обавезно проверите пре него што пошаљете Ваш пројект на CD/DVD медију да ли Ваш project file ради и на другом рачунару сем оног на којем је рађена монтажа.

Радујемо се Вашим ФИЛМићима!

Microsoft FILMić 2009 Team