Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Индекс чланака

Ревија кратког ђачког филма ФИЛМић је део програма „Партнер у учењу“ којим компанија Microsoft жели да помогне ученицима и наставницима да уз помоћ информационих и комуникационих технологија (ИКТ) унапреде своје потенцијале. Пројектом ФИЛМић компанија Microsoft жели да омогући активнију улогу ученика у креирању медијских материјала и популарише овај вид дигиталне писмености у школи кроз сарадњу ученика са наставником-ментором на изради пројеката. Циљ пројекта ФИЛМић, сем стицања практичног знања о новим технологијама је и развијање особина, као што су истраживачки дух, креативност, оригиналност и сарадња у тиму.

Ученици основних и средњих школа, узраста од 12 до 19 година, у тимовима од 3 до 5 ученика, одговарају на задату тему осмишљавањем сценарија, снимањем видео записа и његовом обрадом у Windows Movie Maker-у у коначан облик: ФИЛМић. Израда ФИЛМић-а подразумева јасну идеју изражену кроз сценарио, креативност, рад на дизајну кроз израду менија, титлова и ефеката, као и интеграцију фотографија и аудио материјала са видео записом.

У нашој земљи ова ревија кратког ђачког филма се организује по први пут у суорганизацији са Центром за развој и примену науке, технологије и информатике (ЦНТИ).

Уколико желите да добијате обавештења, најаве и новости у вези реализације ревије кратког ђачког филма - Microsoft ФИЛМић 2009 пријавите се са својом email адресом овде.