Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Галерија ФИЛМића

Аутори који су објавили своје ФИЛМиће на неком од мрежних сервиса за дељење филмова (YouTube и др.), упозорени су да воде рачуна да се тиме не повређују права ни једног детета или одрасле особе која је снимљена (постоји сагласност одрасле особе за објављивање на филму и постоји сагласност родитеља или старатеља за објављивање снимка његовог детета у том филму). Достављене линкове аутора ка својим ФИЛМићима објављујемо на овој страници нашег сајта посвећеној ревији кратког ђачког филма. Филмићи су поређани по сатросним категоријама а у оквиру старосне категорије случајним редоследом како су линкови пристизали.

 

Школа

Место

Тема

Ментор

Тим

Техничка школа

Обреновац

Један интересантан час

Јасмина Миленковић

ОБРЕН-ТИМ

Хемијско техничка школа Вршац Један интересантан час Олгица Лукач Noname2
Електротехничка школа "Михајло Пупин" Нови Сад Један интересантан час Весна Пругић Милеуснић Штребери

 

Школа

Место

Тема

Ментор

Тим

Основна школа "Свети Сава"

 

Бачка Паланка

Један дан у школи

Славица Јурић

Библиотечко-информациона секција 2

Основна школа „Ђура Јакшић“ Орешковица Један дан у мојој школи
Славица Гомилановић
Ау, што је школа згодна
Основна школа "Херој Радмила Шишковић" Смедеревска паланка Један интересантан час Милан Милошевић Медо брундо
Основна школа "Вук Караџић" Црвенка Један дан у мојој школи Оливера Крстоношић Xtream team
Oсновна школа "Жарко Зрењанин" Нови Сад Један интересантан час Нада Пуртић The Fab Four
Oсновна школа "Светозар Марковић Тоза" Нови Сад Један дан у мојој школи Даница Гавриловић Stars

 

Техничка школа, Обреновац, ОБРЕН-ТИМ

 

Медицинско хемијска школа, Вршац, NoName2

 

Oсновна школа "Свети Сава", Бачка Паланка, Библиотечко-информациона секција 2

Основна школа "Ђура Јакшић", Орешковица, Ау што је школа згодна

Основна школа "Херој Радмила Шишковић", Смедеревска Паланка, Медо Брундо

Основна школа "Вук Караџић", Црвенка, Xtream team

 

Основна школа "Жарко Зрењанин", Нови Сад, The Fab Four

 

 

Електротехничка школа "Михајло Пупин", Нови Сад,

 

 

Ревија кратког ђачког филма ФИЛМић је део програма "Партнер у учењу" компанијe Microsoft и програма активности ЦНТИ-ja чији је циљ да се промовише активна улога ученика у креирању медијских материјала и популарише овај вид дигиталне писмености у школи кроз сарадњу ученика са наставником-ментором на изради пројеката. Ученици основних и средњих школа из целе Србије имали су могућност да учествују на ревији. Циљ пројекта ФИЛМић, сем стицања практичног знања о новим технологијама је и развијање особина, као што су истраживачки дух, креативност, оригиналност и сарадња у тиму.

 

Ученици основних и средњих школа, узраста од 12 до 19 година, у тимовима од 3 до 5 ученика, одговарали су на задату тему осмишљавањем сценарија, снимањем видео записа и његовом обрадом у Windows Movie Maker-у. Израда ФИЛМић-а подразумевала је јасну идеју изражену кроз сценарио, креативност, рад на дизајну кроз израду менија, титлова и ефеката, као и интеграцију фотографија и аудио материјала са видео записом.

 

На ревији је учествовало укупно 67 различитих школа и активно је ангажовано 76 ментора и 589 ученика.


У петак, 4. септембра 2009. године заседала је коначна комисија у саставу:

 • Катарина Милановић, Microsoft Software Београд
 • Небојша Лазовић, Министарство просвете Републике Србије, Београд
 • Смиљана Грујић, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
 • Проф. др Никола Клем, Грађевински факултет, Београд
 • Проф. др Ђорђе Херцег, Природно математички факултет, Нови Сад
 • Доц. др Снежана Бабић, Саветник за развој, покрајински секретаријат за образовање, Нови Сад
 • Проф. др Слободан Попов, Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

Комисија је изабрала по три радa из категорије основних и средњих школа за награду, од великог броја радова који су пристигли на конкурс. Основни критеријуми које је комисија користила у свом раду су следећи: рад изражава креативност ученика, оригиналан је и носи печат ауторског рада ученика, рад одговара на захтеве теме, рад исказује критичко мишљење ученика и има изражену поруку и рад је разумљив вршњацима и задовољава техничке захтеве (усклађеност тона и видео записа, ефекти, титлови, нарација, општи утисак,...). Комисија је одлучила да се награде следећи радови:

 

Млађа старосна категорија (основна школа):

 1. Основна школа “Жарко Зрењанин“, Нови Сад, Један интересантан час, The Fab Four, ментор Нада Пуртић
 2. Основна школа “Ратко Јовановић“, Крушчица - Ариље, Један дан у мојој школи, тим Трачак зрачка, ментор Петар Марјановић
 3. Основна школа “Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад, тим: Stars, ментор Даница Гавриловић

 

Старија старосна категорија (средња школа):
 1. Гимназија „20. Октобар“, Бачка Паланка, тим: Давитељ против давитеља, ментор Стеван Јурић
 2. Средња електротехничка школа, “Михајло Пупин”, Нови Сад, тим: Штребери, ментор Весна Пругић Милеуснић
 3. Хемијско – медицинска школа, Вршац, тим: Noname2, ментор Олгица Лукач

 

Најбоље тимове и њихове менторе позивамо на завршну свечаност која ће се одржати у Новом Саду. О тачом термину и локацији одржавања завршне свечаности награђени ће бити накнадно обавештени.


Свим учесницима честитамо на добрим радовима и позивамо их да наставе са даљим радом на пољу популаризације медија у образовном процесу.

 

Првобитно је ревијом било планирано да се сви филмови који узму учешће на ревији јавно публикују на нашем Веб сајту. Ипак, након консултација са правном службом смо упозорени да морамо имати писмену сагласност родитеља сваког детета које појављује на филму. Како нисмо у могућности да обезбедимо такав пристанак од стране свих родитеља, позивамо све ауторе филмова који су заинтересовани да јавно објаве своје филмове да сами прибаве поменуту сагласност и објаве своје филмиће на неком од доступних Web сервиса (GoogleVideo, YouTube,...).

 

Предлажемо свим ауторима да своје радове објаве на неком од мрежних сервиса за дељење филмова (YouTube и др.), водећи рачуна да се тиме не повређују права ни једног детета или одрасле особе која је снимљена (постоји сагласност одрасле особе за објављивање на филму и постоји сагласност родитеља или старатеља за објављивање снимка његовог детета у том филму) и да нам доставе линкове ка својим ФИЛМићима које желимо да објавимо на страни нашег сајта посвећеној ревији кратког ђачког филма www.cnti.info.

 

Подсећамо све учеснике ревије кратког ђачког филма да је рок за слање радова 15. јун 2009. године. Пошто је термин крајњи рок слања обично извор дилема код пошиљаоца, наглашавамо да то практично значи да је 15. јун последњи дан када можете да пошаљете своје ФИЛМиће.

Пристигле пријаве за основну школу можете преузети и прегледати овде, а овде за средње школе. Молимо Вас да проверите да ли сте на списку и да се јавите уколико уочите неке проблеме на mail или на број телефона 021/442-352, контакт особа Јован Сандић. ФИЛМиће је потребно доставити у следећој форми а према приложеном упутству.

Опширније: Рок за предају радова за ревију кратког ђачког...

Ревија кратког ђачког филма ФИЛМић је део програма „Партнер у учењу“ којим компанија Microsoft жели да помогне ученицима и наставницима да уз помоћ информационих и комуникационих технологија (ИКТ) унапреде своје потенцијале. Пројектом ФИЛМић компанија Microsoft жели да омогући активнију улогу ученика у креирању медијских материјала и популарише овај вид дигиталне писмености у школи кроз сарадњу ученика са наставником-ментором на изради пројеката. Циљ пројекта ФИЛМић, сем стицања практичног знања о новим технологијама је и развијање особина, као што су истраживачки дух, креативност, оригиналност и сарадња у тиму.

Ученици основних и средњих школа, узраста од 12 до 19 година, у тимовима од 3 до 5 ученика, одговарају на задату тему осмишљавањем сценарија, снимањем видео записа и његовом обрадом у Windows Movie Maker-у у коначан облик: ФИЛМић. Израда ФИЛМић-а подразумева јасну идеју изражену кроз сценарио, креативност, рад на дизајну кроз израду менија, титлова и ефеката, као и интеграцију фотографија и аудио материјала са видео записом.

У нашој земљи ова ревија кратког ђачког филма се организује по први пут у суорганизацији са Центром за развој и примену науке, технологије и информатике (ЦНТИ).

Уколико желите да добијате обавештења, најаве и новости у вези реализације ревије кратког ђачког филма - Microsoft ФИЛМић 2009 пријавите се са својом email адресом овде.

Опширније: Microsoft ФИЛМић 2009