Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Енергија је свуда око нас је иницијатива која је потекла од Центра за развој и примену науке, технологије и информатике. Иако је сам назив акције провокативан у смислу да може да сугерише да енергије има довољно, циљ акције је управо да се пробуди свест о проблему енергије код најмлађих чланова нашег друштва. Циљ је не само освешћивање ученика о енергетским проблемима већ и у креативно размишљање у реализацији идеја које могу допринети бољем схватању проблема са којим се суочавамо. Овом иницијативом ЦНТИ има жељу да се покрене низ активности ученика и ментора у школама Војводине на осмишљавању и реализацији мини пројеката на теме из следећих области:

  • Алтернативни и обновљиви извори енергије
  • Енергетска ефикасност (рационално коришћење)
  • Екологија, управљање отпадом и енергија

У оквиру пројекта је предвиђено да се ученици укључе у разне активности, као што су израда:

  • Модела или макета,
  • Мултимедијалних презентација,
  • Литерарних радова,
  • Ликовних радова и фотографија

Организатори и реализатори су  Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине. Уз подршку  Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањинe – националне заједнице и Факултета “Фимек“.

Енергија је свуда око нас.

Напомена: Школе које желе да узму учешћа у акцији потребно је да доставе попуњен електронски образац пријаве на адресу  .
Рок за пријаву је 01. Децембар 2020.

Напомена: На завршној манифестацији биће поштоване све мере које прописује  Миниатарство просвете у вези „Ковида 19.“

Образац за пријаву учешћа у акцији Енергија је свуда око нас  :

Пријавни образац

Пријава рада

За све информације обратити се на :

Адреса: Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар ослобођења 37. Нови Сад

Тел. 021/442-352; 021/444-024

E-mail: 
www.cnti.info