Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

У оквиру акције Енергија је свуда око нас на сајту ЦНТИ на адреси http://www.cnti.info/energija/ постављен је едукативни материјал на тему различитих врста енергије. Материјал је интерактиван и једноставан за коришћење и позивамо Вас да се мало забавите и можда и научите нешто ново о енергији...  

Енергија је свуда око нас

Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине Радослав Стриковић, покрајински секретар за образовање проф. др Јегеш Золтан и проф. др Слободан Попов, председник Управног одбора ЦНТИ, потписали су протокол о сарадњи између Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине, Покрајинског секретаријата за образовање и Центра за развој и примену науке, технологије и информатике. Потписници овог протокола су сагласни да сарађују и у следећим областима:

Развијање и унапређивање рада младих таленатa:

 • Републичка и међународна такмичења ученика и студената
 • Усавршавање наставника и сарадника у земљи и иностранству
 • Учестовање наставника, сарадника и студената на међународним скуповима
 • Сваки вид сарадње коју потписници протокола сматрају сврсисходном и око које су потпуно сагласни.
 • Сарадња између потписника протокола ће се остваривати на основу овог протокола и правила која се буду доносила посебно за сваку врсту активности.

Потписници Протокола су сагласни да успоставе интензивну међусобну сарадњу у циљу обезбеђивања свих потребних услова за реализацију Пројекта "Енергија је свуда око нас“. Пројекат „Енергија је свуда око нас“ биће реализован током другог полугодишта школске 2009/2010. године у циљу подстицања интересовања младих у основним и средњим школама у Војводини за решавање енергетских проблема. Циљ пројекта је и да се прошири свест о енергетским проблемима првенствено код младих генерација које ти проблеми сасвим сигурно очекују у будућности али и да се започне са активностима у правцу штедње енергије и производње енергије путем алтернативних извора.

Школа која жели да учествује у акцији подноси пријаву Центру путем попуњеног електронског обрасца на адресу energija@cnti.info. Пријавни образац може се преузети овде. Школе које се пријаве за учешће у Пројекту могу/треба да предузму одговарајуће активности, зависно од потреба и стања у школи, које треба да допринесу позитивним променама у складу са захтевима Пројекта.

 


Фазе реализације пројекта:

Обавештавање свих школа о Пројекту и фазама реализације пројекта

Обавештавање свих школа о Пројекту и фазама реализације пројекта ће бити реализовано у складу са тенденцијама пројекта електронским путем: електронском поштом и обавештењима на овом сајту и на осталим релевантним форумима и порталима.

Саветовања за директоре школа

Саветовање за активе директора основних и средњих организоваће се у току фебруара месеца 2010. године. Циљ саветовања је информисање директора о значају, циљу и току акције, покретању активности и инструкције о појединим сегментима акције.

Пријава заинтересованих школа за учешће у пројекту - начин укључивања у пројекат

Школа која жели да учествује у акцији подноси пријаву Центру путем слањем попуњеног електронског обрасца којег можете преузети овде.

Разноврсне активности за које се определе школе

Школе које пријаве учешће укључују се у одређене активности и омогућавају организатору увид у активности и постигнућа.

Систем onlajn подршке

Свим заинтересованим појединцима из школа које желе да узму учешће у пројекту обезбеђена је online подршка путем савременог система за удаљено учење Moodle платформе - Реализатор ће бити Центар (CNTI). Неопходни ресурси, документа, пропозиције, одговори на честа питања биће доступни путем ове подршке. Ова подршка је доступна током трајања акције почев од 15. априла 2010. године.

Завршна манифестација

На завршној свечаности биће проглашене по три најбоље основне и средње школе у Војводини. Најбољим школама ће том приликом бити уручене награде од покровитеља, односно донатора.


Опис пројекта

Проблем енергије је глобални проблем. Земље чланице Европске уније до 2020. требају 20 посто традиционалних горива заменити обновљивим и алтернативним изворима. То је обавеза и за земље кандидате за пријем у ЕУ, међу којима је и Србија. Енергетска криза, упућује нас на трагање за новим изворима, као и на рационално коришћење и штедњу постојеће енергије.

Оба секретаријата настоје да обезбеде потребне услове како би се пројекат спровео у основним и средњим школама у Војводини током школске 2009/2010. године, ради подстицања и популаризације алтернативних и обновљивих извора и штедње енергије. Пројекат је настао из потребе да се пробуде интересовања многих, а пре свега младих које у будућности чека не мали проблеми када је реч о енергији.

Намера је и да се укаже да енергије нема у изобиљу, да се јављају енергетске кризе, али и да се иницирају млади на креативно понашање, да својим предлозима укажу на могућности њиховог превазилажења коришћењем обновљивих извора и штедњом енергије. 

Школе које се пријаве за учешће у Пројекту могу/треба да предузму одговарајуће активности, зависно од потреба и стања у школи, које треба да допринесу позитивним променама у складу са захтевима Пројекта. У овај пројекат желимо да укључити поред ученика и наставника, родитеље, али и школу као институцију. За учешће у пројекту школе се пријављују организаторима пројекта и прате динамику реализације према усвојеним фазама реализације. Области у којима учесници наступају могу бити

 • Алтернативни и обновљиви извори енергије
 • Мере штедње енергије
 • Екологија, управљање отпадом и енергија
Ученици могу своје предлоге решења и радове да представе у неком од модалитета реализације:
 • Модели или макете
 • Рачунарске презентације
 • Ликовни радови
 • Литерарни радови

Од учесника се очекују реална и примењива решења у нашим условима и времену што ће на завршној манифестацији радови, који уђу у ужи избор, бити презентовани.

Школа израђује пројекат енергетске ефикасности школе или неког њеног дела.


Елементи вредновања школа

Кроз пројекат Енергија је свуда око нас ће се пратити односно евалуирати следеће активности како би се одредиле и наградиле најуспешније школе у Војводини:

 • Број ученика који су се активно укључили у овај пројекат 
 • Успешност ученика у пројекту (по обрасцу)
 • Квалитет израђеног пројекта енергетске ефикасности школе или неког њеног дела.
Додатне активности које ће се вредновати код учешћа школе су:
 • Израда мултимедијалне презентације школе на тему „Енергетски ефикасна школа“ - На који начин школа доприноси развијању свести о потреби штедње енергије код ученика конкретним примерима из животу и рада школе.
 • Постојање и функционалност секције о енергији школског сајта која информише посетиоце о темема везаним за енергију (тематске области) 
Тематске области:
 • Алтернативни и обновљиви извори енергије
 • Мере штедње енергије
 • Екологија, управљање отпадом и енергија

Завршна манифестација

На завршној свечаности биће проглашене по три најбоље основне и средње школе у Војводини. Најбољим појединцима и школама ће том приликом бити уручене награде од покровитеља, односно донатора.

За појединачне награде ученицима и менторима предвиђени су бројни гаџети (веб камере, екстерни хард дискови, USB меморије, ...) док је за најбоље школе награда финансирање израђеног пројекта енергетске ефикасности школе од стране Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине.

За све додатне информације можете се обратите на телефоне:
Тел. 021/442-352; 444-024
Е-mail:

У понедељак, 30.11.2009. проф. др Јегеш Золтан, Покрајински секретар за образовање, Радослав Стриковић, Покрајински секретар за енергетику и минералне сировине и проф. др Слободан Попов, председник Управног одбора ЦНТИ, потписали су протокол о сарадњи између Покрајинког секретаријата за образовање, Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и Центра за развој и примену науке, технологије и информатике.

Потписници Протокола су сагласни да успоставе интензивну међусобну сарадњу у циљу обезбеђивања свих потребних услова за реализацију Пројекта "Енергија је свуда око нас" који ће бити реализован током другог полугодишта школске 2009/2010. године у основним и средњим школама у Војводини, у циљу подстицања освешћености по питању проблема енергије и подстицања креативне мисли ученика у покушају превазилажења поменутих проблема. 

Опширније: Потписан протокол о сарaдњи са Покрајинским...