Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

У даљем тексту можете пронаћи често постављена питања у вези акције "Енергија је свуда око нас 2010" и одговоре на њих. Уколико имате додатних питања сем ових можете се информисати броју телефона 021/442-352, или на мејл адресу , контакт особа Јован Сандић.

{slide=Кад почиње акција?}

Акција почиње званично 15. априла 2010. године.

{/slide}

{slide=Како се учествује?}

У  акцији Енергија је свуда око нас 2010 можете да учествујете и да будете награђени као појединац или као школа. У оба случаја потребно је да школа пријави своје учешће у акцији користећи образац пријаве (доставите попуњен електронски образац пријаве на адресу ). Образац пријаве можете преузети овде. На пример, као појединац можете да учествујете и да будете награђени за свој рад на неку од три понуђене теме (Алтернативни и обновљиви извори енергије, Мере штедње енергије, Екологија, управљање отпадом и енергија) у четири модалитета (литерарни рад, ликовни рад, мултимедијална презентација, модел/макета). Као школа учествујете израдом пројекта енергетске ефикасности школе или неког њеног дела. Школа са пуно ученичких радова + успешност ученичких радова + квалитетан пројекат има велике шансе да буде једна од награђених. Награда за најбоље три основне и средње школе је финансирање реализације израђеног пројекта енегетске ефикасности школе или неког њеног дела од стране Секретаријата за енергетику и минералне сировине.  

{/slide}

{slide=Да ли школа мора учествовати у свим активностима и/или подпројектима ?}

Не. Школа/појединци из школе могу учествовати у различитим активностима, али не нужно свим активностима.

{/slide}

{slide=Зашто је боље учествовали у више активности током акције ?}

Што је већи број радова са којима се учествује у акцији, то је већи број бодова који школа може прикупити, а тиме се повећавају шансе да школа избије у сам врх и буде једна од три награђене школе у својој категорији (основна, средња) у овом циклусу акције.

{/slide}

{slide=Зашто бих ја као појединац учествовао у некој активности ?}

На првом месту јер ће на тај начин Ваша школа прикупити више бодова. На другом месту јер ћете научити нешто ново и интересантно током израде свог рада. На трећем јер су за најбоље радове предвиђене појединачне награде.

{/slide}

{slide=У ком временском периоду се прате активности ?}

Акција у овом циклусу траје до краја школске 2009/10. године

{/slide}

{slide=Шта je презентација школе на тему „Енергетски ефикасна школа“ ?  }
Израдом мултимедијалне презентације школе на тему „Енергетски ефикасна школа“ ће Вам помоћи да одредите све могуће начине унапређења енергетске ефиксноти Ваше школе и на тај начин Вам помоћи да детерминишете најбоље и најреалније правце у којима треба ићи са израдом пројекта енергетске ефикасности. Надаље, овом презентацијом треба да на покажете који начин школа доприноси развијању свести о потреби штедње енергије код ученика конкретним примерима из живота и рада школе.
{/slide}
{slide=Зашто је битно да школски веб сајт има енергетску секцију ?}

Није битно само да имате енергетску секцију већ и да је квалитетна у смислу информација које пружа. Веб сајт је електронска лична карта Ваше школе и извор квалитетних и вредних информација за све посетиоце ваших веб страница о вашим напорима и активностима, односно за све оне који су упућени на школу: професоре, ученике, родитеље. Путем енергетске секције школског веб сајта доприносите повећању опште информисаности свих посетиоца Вашег сајта у вези са енергетским проблемима и на тај начин ширите свест о потреби штедње енергије, потреби коришћења алтернативних извора енергије у већој мери,... 

{/slide}

{slide=Учешће и успех ученика на такмичењима по Календару МПС?}

Прати се учешће ученика на свим нивоима такмичења, од општинског до републичког нивоа јер су овогодишње теме "Енергетске". Додатно се бодује ако су ученици постигли запажен успех.

{/slide}

{slide=Да ли се прати и учешће ученика на наградним конкурсима ?}

Да, прати се учешће ученика на одређеним наградним конкурсима на којима су теме сличне као што је на пример Siemens Create future овогодишњи циклус такмичења на тему "Ветар, вода , сунце - у служби енергије".

{/slide}