Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

У уторак 9.2. 2010. године је одржана радни састанак опрганизационог одбора акције Енергија је свуда око нас и конференција за штампу у просторијама Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

По дневном реду конституисан је организациони одбор и чланови комисија за праћење и вредновање у оквиру пројекта Енергија је свуда око нас у следећем саставу:

Секретаријат за енергетику

 • Радослав Стриковић,  секретар, Покрајински секретаријат за енергетику 
 • Инг. Милан Чежек, помоћник, Секретаријат за енергетику и минералне сировине 
 • Катица Драгутиновић, саветник, Покрајински секретаријат за енергетику
 • Нада Радовановић, саветник, Покрајински секретаријат за енергетику

Секретаријат за образовање

 • Проф. др Золтан Јегеш, секретар, Покрајински секретаријат за образовање
 • Доц. др Снежана Бабић, саветник, Покрајински секретаријат за образовање

Факултети

 • Проф. др Мирослав Ламбић, професор енергетике Технички факултет  Зрењанин
 • Проф. др Божидар Вујичић, професор физике, ПМФ, Нови Сад,
 • Проф. др Војин Грковић, ФТН, Нови Сад

Школска управа

 • Петар Виђикант, начелник Школске управе, Нови Сад

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике

 • Проф. др Слободан Попов, председник, ЦНТИ, Нови Сад
 • Јован Сандић, стручни сарадник ЦНТИ, Нови Сад

Школе

 • Жарко Брауновић, проф. физике, Средња пољопривредна школа, Футог
 • Јасмина Пастоњицки, директор, Основна школа „Васа Стајић“, Нови Сад
 • Никола Чудић, професор ТО, Основна школа „Светозар Марковић Тоза”, Нови Сад
 • Златко Тешан, професор ликовног, Основна школа „Вук Караџић“, Бачка Паланка
 • Александра Попин, професор српског, Основна школа „Васа Стајић“, Нови Сад
 • Иван Ђисалов, професор ТО, Основна школа „Петар Драпшин“, Турија

По усвајању чланова организационог одбора и чланова комисија присутни у горњем саставу наставили са радним делом састанка на којем су чланови одбора и комисија дали своје сугестије у вези са фазама реализације пројекта, до сада реализованим активностима и могућим побољшањима и унапређењима пројекта.

Фазе реализације и временски програм акције је усвојен од стране одбора. Катица Драгутиновић, саветник, предложила је да се прошири медијски део акције на снимање емисија у школама које су до сада прошле кроз неке пилот програме енергетске ефикасности на конкурсима Секретаријата за енергетику и минералне сировине, током прошлих година, да би се дао добар пример свим школама. Професор Ламбић је предложио да се на неки начин школе обавежу да одговоре на позив за учешће у акцији чак и ако се одлуче да не узму учешћа у акцији и понудио да помогне акцију извесним бројем књига као награда школама које узму учешћа у акцији. 

Организациони одбор је једногласно оценио акцију као добро осмишљену и темљено припремљену што представља добру основу да реализација пројекта буде до краја квалитетна.

О даљим активностима у оквиру акције Енергија је свуда око нас биће обавештене школе и средства информисања.  

У наставку погледајте фотографиоје са данашњег састанка.

{gallery}/energija/organizacioniodbor{/gallery}