У светлу информација да је обука за ираду Пројеката енергетске ефикасности заказана за 28. и 29. јун 2010. године  комисија за праћење реализације пројекта Енергија је свуда око нас је одредила 20. јул 2010. године као рок за предају Пројеката енергетске ефикасности школе. На тај начин ће учесници акције Енергија је свуда око нас имати довољно врема да пошаљу своје учеснике ако желе да се укључе у ову обуку и да примене научено на својим пројектима које ће слати у оквиру акције. Учешће у овој обуци наравно није обавезно, а Ваше пројекте енергетске ефикасности школе можете послати и раније пре предвиђеног рока уколико нећете учествовати у обуци.
Молимо Вас да уочите разлику између слања ученичких радова (крајњи рок за предају 30. јун 2010. године) и слања Пројекта енергетске ефикасности школе (крајњи рок за предају 20. јул 2010. године).

За додатне информације о обуци за израду Пројеката енергетске ефикасности која је заказана за 28. и 29. јун 2010. године можете се обратити саветници Нади Радовановић на тел: 021/487-4662.