Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

 

Брошуру о акцији која садржи резултате рада комисија са именима награђених ученика, ментора и школа можете преузети овде

23.12.2011. године реализована је завршна манифестација Енергија је свуда око нас 2011.

Манифестација се одвијала у предшколским установама, основним и средњим школама у АП Војводини током 2011. године која је у Европи проглашена годином обновљивих извора енергије. Уз подршку Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине и Покрајинског секретаријата за образовање ова акција се реализује по други пут. Обзиром да је прва примена пројекта задовољила и превазишла очекивања, сматрамо да ће ова још више допринети промоцији постављеног циља. Пројекат је иновиран и обогаћен на бази сугестија и искустава из прве реализације. Организатор и реализатор је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике

За разлику од прошле године у овом циклусу учествују и предшколске установе као и неколико школа из уже Србије. Новина је и то што се у организацији придружила Агенција за енергетску ефикасност, а као спонзори Електровојводина са вредним књигама, ФТН са књигама из термоенергетике и грађевинска индустрија „Симпролит“ са две конфигурације рачунара.

Ове године, у оквиру овог пројекта реализована је и манифестација у оквиру Европског пројекта Energy Week. У градовима Европе се сваке године одржава Energy Week у периоду од 11. до 15. априла. Ове године је у организацији Центра за развој и примену науке, технологије и информатике организована манифестација Energy day 2011 на СПЕНСУ. Манифестацијом Energy day 2011 смо желели да промовишемо свест о томе да енергија није неограничена и да се морамо одговорно односити према енергетском проблему. Манифестација Energy day 2011. је била уводна активност за нови циклус пројекта „Енергија је свуда око нас 2011“ која је задовољила у свим сегментима.  

Манифестације у које су укључена деца предшколског узраста и ученици основних и средњих школа представља најцелисходнији пут ка развијању односа према енергији која је све већи проблем цивилизације.

За учешће у пројекту „Енергија је свуд око нас 2011“ пристигло је око 1500 ученичких радова и 5 пројеката енергетске ефикасности школе и то.

 • Литерарних радова – укупно 239 радова
 • Ликовни радови - укупно 1005
 • Мултимедијалне презентације - укупно 105
 • Модели / макете – укупно 180
 • Пројекти енергетске ефикасности – укупно 5

Учесници пројекта своја решења су дали у неком од модалитета за који су се слободно опредељивали:

 • Модели или макете
 • Мултимедијалне презентације
 • Литерарни радови
 • Ликовни радови
 • Фотографије

У прегледу и оцењивању приспелих радова учествовале су комисије и жири са члановима који су познати врхунски стручњаци из области које су покривали.

На овој завршној манифестацији су награђени:

 • Предшколске установе
 • Награда за васпитаче - за најуспешније колекције радова
 • Ученици за освојено треће место
 • Ученици за освојено друго место
 • Ученицима који су освојили прво место
 • Специјалне награде за радове ван АПВ
 • Специјалне награде за допринос у реализацији манифестације Energy Day 2011
 • Награде за менторе
 • Специјалне награде за усмерене активности школа

 

Награде школама по формули: пројекат енергетске ефикасности + број радова + успешност појединих радова.

По овој формули ранг је следећи:

Прво место деле

Основна школа „Светозар Марковић Тоза“, Нови Сад

Основна школа „др Јован Цвијић“, Зрењанин

Друго место деле

Основна школа „Вук Караџић“, Црвенка

Основна школа „Свети Сава“, Кикинда

Треће место

Основна школа „Петефи бригада“, Кула

Видео са завршне манифестације можете погледати овде:

 

Погледајте и фотографије са завршне свечаности.

{gallery}energija/zavrsnasvecanost2011{/gallery}