Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

“Енергија је свуда око нас 2013.“

Енергија је свуда око нас је манифестација која се одвија у основним и средњим школама и предшколским установама у АП Војводини током 2013. која је у Европи проглашена годином обновљивих извора енергије.

Уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице ова акција се реализује по трећи пут. Организатор и реализатор је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.

Школе треба да подстакну укључивање што већег броја ментора и ученика у ове активности. На завршној манифестацији биће награђени најуспешнији ментори и ученици.

 

Кроз пројекат Енергија је свуда око нас ће се пратити односно евалуирати радови ученика и ментора на темама:

  • Обновљиви лтернативни извори енергије
  • Енергетска ефикасност (рационално коришћење)
  • Екологија, управљање отпадом и енергија

Ученици могу своје предлоге решења и радове да представе у неком од модалитета реализације

  • Модели или макете
  • Рачунарске презентације
  • Ликовни радови
  • Литерарни радови

Школа која жели да учествује у пројекту подноси пријаву Центру до 1.новембра.2013. на адресу: слањем попуњеног електронског обрасца који се може преузети са сајта Центра: www.cnti.info

Рок за предају радова је 15 новембар 2013. Детаље о начину слања радова погледати на сајту Центра. Завршна манифестација ће се одржати у другој половини децембра.

Посебно се награђује и најуспешнија школа у Војводини, по формули: Број ученика који су се активно укључили у овај пројекат + Успешност ученика у пројекту + Квалитет израђеног пројекта енергетске ефикасности школе или неког њеног дела.

За све информације обратити се на :

Тел. 021/442-352; www.cnti.info ; E-mail: