Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

„Дани информатике у школама Војводине“ је манифестација која се реализује по дванаести пут у основним и средњим школамау АП Војводини под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањинe – националне заједнице и Факултета “Фимек“.Организатор и реализатор је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.

Овим циклусом настављамо додељивање награде и плакете под именом доајена информатике у Војводини проф. Стјепана Хана. Ова награда се додељује сваке године најуспешнијој школи у Војводини на пољу информатике.

Вреднују се следеће активности:

 Примена рачунара у руковођењу школом;
 Оспособљавање наставника за примену ИКТ у процесу наставе;
 Ревија образовних софтвера, односно израда мултимедијалних презентација за наставу, примена мултимедија у настави (по посебним пропозицијама);
 Праћење учешћа и успеха ученика на такмичењима из информатике, роботике и FILMić-a,
 Употреба интерактивних електронских табли (по посебним пропозицијама);
 Постојање и функционалност школског сајта.

Циљ овог пројекта је да подстакне процес информатизације наставе у школама Војводине као и да се популаришу нове технологије у школским наставним и ваннаставним активностима.

Напомена: Школе које желе да узму учешћа у акцији потребно је да доставе попуњен електронски образац пријаве на адресу .
Рок за пријаву је 01. Децембар 2018.

 

Образац за пријаву учешћа у акцији Дани информатике у школама Војводине:

Пријавни образац

Школе које су се пријавиле, на крају циклуса ће добити упитник који ће попунити и на основу кога ће се вршити бодoвање.

За све информације обратити се на :
Тел. 021/442-352; www.cnti.info;
E-mail:
Адреса: Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар ослобођења 37. Нови Сад