cnti logo green border

Рачунарске обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je 16. januara 2013. godine, pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, organizovana završna manifestacija u okviru projekta Dani informatike u školama Vojvodine 2012. Ovaj projekat se realizuje u osnovnim i srednjim školama u Vojvodini po peti put. Prva manifestacija je uspešno realizovana 2005. godine, druga 2009. i treći 2010. i četvrti 2011. godine Projekat se realizuje  tokom 2012. godine. Realizator je Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike (CNTI), a domaćin i prijatelj akcije ove godine je  Prirodno – matematički fakultet.

Cilj ovog projekta je da podstakne proces informatizacije nastave u školama Vojvodine kao i da se popularišu nove tehnologije u školskim nastavnim i vannastavnim aktivnostima. To podrazumeva da u dogledno vreme računar u školi bude jedan od osnovnih alata, sredstvo za ostvarivanje bolje i savremene komunikacije između svih subjekata koji neposredno i posredno učestvuju u vaspitno obrazovnom radu. Elementi koji su se uzimali u obzir pri vrednovanju su:

 • Formiranje računarskih učionica u školi;
 • Primena računara u rukovođenju školom;
 • Priključenje na Internet i upotreba Interneta za potrebe rukovođenja školom, nastavom i drugim školskim aktivnostima;
 • Podsticanje osposobljavanja nastavnika za primenu računara u nastavi kroz akreditovane seminare;
 • Izrada multimedijalnih prezentacija za nastavu i njihova primena, kao i formiranje baze ovakvih prezentacija na internetu kroz aktivnost Revija obrazovnih softvera;
 • Praćenje učešća i uspeha učenika na takmičenjima iz informatike po Kalendaru Ministarstva prosvete i sporta i po propozicijama Microsofta;
 • Učešće i rezultati postignuti na takmičenjima iz robotike;
 • Popularizacija upotrebe interaktivnih tabli u procesu nastave kroz aktivnost Kreativna upotreba interaktivne table;
 • Podsticanje formiranja funkcionalnog školskog sajta;
 • Podsticanje upotrebe sistema za učenje na daljinu za potrebe nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Ovim ciklusom nastavljeno je dodeljivanje nagrade pod imenom doajena informatike u Vojvodini prof. Stjepana Hana. Ova nagrada se dodeljuje svake godine najboljoj školi u Vojvodini na polju informatike.

Plaketu Tehničkoj školi iz Kule je uručio podsekretar Mato Groznica, a nagradu laptop, dekan Prirodno – matematičkog fakulteta prof. dr Neda Mimica – Dukić.

 

Plaketa posvećena profesoru Stjepanu Hanu je skroman doprinos da se otrgne od zaborava ono što je učinio u svom životu. Prof. Han je 1962. godine bio izabran za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Subotici. Na njegovu inicijativu se uvode u nastavne planove svih smerova tog Fakulteta predmeti iz oblasti informatike i kibernetike; na njegovu inicijativu i pod njegovim rukovodstvom se formira smer za informatiku i korišćenje kompjutera na njegovu inicijativu Zavod nabavlja u ono vreme jedan od najvećih računara Vojvodine, koji je dugo radio, više od desetak godina, radeći već od druge godine svog instaliranja tri, pa i četiri smene, pružajući usluge ne samo u Subotici i Vojvodini, nego i u Srbiji van Vojvodine, pa i van Srbije. Prof. Hanu dodeljena je Oktobarska nagrada „Oslobođenje Subotice“. U međuvremenu izradio idejni koncept informatizacije Vojvodine, polazeći od mreže većih i manjih računara, spojenih na „osovinu“ Subotica, Novi Sad, Pančevo, sa centralnim računarom u glavnom gradu Pokrajine.

Prof. Han je aktivan član Pokrajinskog saveta za informatiku, predsednik njegove Komisije za obrazovanje u prošlom, a Komisije za međunarodne veze u tadašnjem sazivu. Stotinama predavanja, desetinama članaka, referata i knjiga širi saznanja o suštini i kritičnim pitanjima razvoja i primene informatike. Od sredine 1976. godine rukovodi radom Instituta za informatiku u Novom Sadu.

Svoj stručni autoritet u zemlji i inostranstvu, spojen sa neumornim radom, koristio je za razvoj vojvođanske informatike. Pri tome je imao priznatih uspeha, pa se može reći da je prof. Stjepan Han zaslužan za razvoj i napredak informatike u Vojvodini.

Nagrađene škole i pojedinci u okviru Dana informatike u školama Vojvodine 2012. godine

Škola dobitnik plakete “Stjepan Han” za ovaj ciklus akcije je Srednja tehnička škola "Mihajlo Pupin", Kula. Uz plaketu škola je nagrađena i laptop računarom.

Za izuzetan doprinos na polju stručnog usavršavanja prosvetnih radnika nagrađena je Osnovna škola "Sveti Sava" iz Kikinde.

Za veliki doprinos bazi znanja radovima svojih profesora u podprojektu Revija obrazovnih softvera - OŠ "Simeon Aranicki" iz Stare Pazove, škola je nagrađena DVD plejerom i vrednom knjigom.

 

Nagrade za odličan školski veb sajt u vidu wireless rutera i knjiga za školsku biblioteku, uručene  su sledećim školama:

 • Osnovna škola "Majšanski put", Subotica
 • Osnovna škola "15 oktobar", Pivnice
 • Tehnička škola Kikinda
 • Gimnazija "Dušan Vasiljev", Kikinda

Nagrada za uspešno mentorstvo za profesore koji su imali najviše uspeha na takmičenjima iz informatičkih oblasti sa svojim učenicima:

Iz oblasti robotike:

 • Mentor Ljubomir Zamurović, Gimnazija "Dušan Vasiljev" Kikinda

Iz oblasti programiranja:

 • Mentor Svetlana Maletin, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

Iz oblasti medija:

 • Mentor Marija Andonović Radojević, Osnovna škola „Svetozar Marković“, Kragujevac, u okviru smotre Microsoft FILMić, Nagrada publike

Za učešće i dopinos bazi znanja u obrazovnim softverima nagrađuju se:

 • Sanja Malinić Uglik, Osnovna škola "Simeon Aranicki", Stara Pazova
 • Katarina Trivunović, Osnovna škola "Simeon Aranicki", Stara Pazova
 • Nataša Mićić, Osnovna škola "Simeon Aranicki", Stara Pazova

Za učešće i dopinos bazi znanja obrazovnim softverima prilagođenim upotrebi u radu sa interaktivnim tablama nagrađuju se:

 • Leri Mengher, Ekonomsko-trgovinska škola „Dositej Obradović“, Alibunar

Za postignut uspeh i kvalitetnu realizaciju kursa na akreditovanom seminaru u okviru podprojekta Upravljanje odeljenjem i nastavom putem eLearninga u vanrednim situacijama, nagrađuju se:

 • Valentina Rutović, Osnovna škola „Vuk Karadžić“, Crvenka
 • Danica Gavrilović, Osnovna škola „Svetozar Marković Toza“, Novi Sad
 • Natalija Preradov, Gimnazija „20. oktobar“, Bačka Palanka

Nagrada za postignute odlične rezultate na takmičenjima dodeljuju se učenicima:

Iz oblasti robotike:

 • Nikola Tepavac, gimnazija "Dušan Vasiljev" Kikinda

Iz oblasti programiranja:

 • Nikola Spasić, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad
 • Darko Marković, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad
 • Nikola Janićijević, Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad
 • Boris Grubić gimnazija Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad

Iz oblasti medija:

 • Dušan Milovanović, Osnovna škola „Svetozar Marković“, Kragujevac, u okviru smotre Microsoft FILMić, Nagrada publike
{gallery}daniinformatike12/zavrsna/{/gallery}

Login Form