Једна од активности у оквиру акције Дани информатике у школама Војводине јесте и ревија образовног софтвера израђеног од стране просветног кадра запослених у школама учесницима акције Дани информатике у школама Војводине 2012. 

Да бисте учествовали у ревији образовног софтвера у оквиру акције Дани информатике у школама Војводине потребно је да на нивоу школе спроведете акцију прикупљања образовних софтвера (мултимедијалних презентација) који се користе у настави. Слањем софтвера и пратеће документације Ваша школа прикупља бодове који ће учествовати у сумарном збиру бодова сваког учесника акције.

Софтвери прикупљени на овај начин биће укључени у израду базе образовног софтвера која је јавно доступна путем Интернета на сајту ЦНТИ на адреси http://www.cnti.info/newportal/. Самим учешћем на ревији, аутори софтвера, односно професори који су израдили ове мултимедијалне презентације, прихватају да се материјал који су креирали стави на слободно располагање свима који желе да га користе у образовне и некомерцијалне сврхе.

Вредноваће се број достављених софтвера према предметима, са коригујућим фактором који се формира према броју наставника који их користе у односу на укупан број наставника у школи. Степен усаглашености достављеног материјала са овде изнесеним захтевима такође је један од коригујућих фактора.

 

 


Упутство за припрему и слање образовних софтвера

 

Софтвер (презентацију) са свим потребним фајловима (све што презентација користи) потребно је сместити у засебну фасциклу коју именујете према имену софтвера (обавезно малим словима латиничним писмом и без употребе наших слова у имену фасцикле č, ć, đ, ž,... и то тако што ћете заменити у имену фасцикле све празнине доњим цртама _ (underscore)) На пример, ако се Ваш образовни софтвер у оригиналу зове Живот и дело Вука Караџића, фасцикла у којој је смештен са потребним материјалом треба да се зове zivot_i_delo_vuka_karadzica.

Уз сваки појединачни образовни софтвер потребно је да буде достављена пратећа документација у електронском облику која ће садржати релевантне податке о софтверу:

У свакој фасцикли са појединачним софтвером потребно је да постоји и текстуални фајл procitaj_me.doc који можете преузети овде. Поменути фајл попуните траженим информацијама за сваки појединачни софтвер који достављате. Када завршите са попуњавањем обрасца procitaj_me.doc сачувајте га у фасцикли са образовним софтвером (у нашем примеру у фасцикли zivot_i_delo_vuka_karadzica). Употребите неки од програма за архивирање (WinZip, WinRar, Total Commander...) да запакујете фасциклу која садржи софтвер и остале потребне фајлове у .zip формат.

Након паковања имаћемо

-          fasciklu zivot_i_delo_vuka_karadzica i

-          arhivu sa imenom zivot_i_delo_vuka_karadzica.zip.

Оба објекта, фасциклу zivot_i_delo_vuka_karadzica и архиву, односно .zip фајл zivot_i_delo_vuka_karadzica.zip потребно је доставити за ревију софтвера.

Све софтвере за ревију образовног софтвера можете доставити на једном или више медија, било на ЦД-у било на ДВД медију. На једном медију могуће је доставити више образовних софтвера, ограничени сте само капацитетом оптичког медија. Ове медије (CD, DVD) са софтверима којим учествујете у ревији образовног софтвера пошаљите поштом на адресу ЦНТИ, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са назнаком за Ревију образовног софтвера, најкасније до 20 децембра. 2012 године.

 


Пример исправно испуњеног обрасца procitaj_me.doc:

 

Назив софтвера

Живот и дело Вука Караџића

Опис софтвера

Презентација уводи  у кратким цртама у историјске податке о животу Вука Караџића почев од периода његовог  школовања па до тренутка његове смрти (филмски запис у трајању од 5 минута). Осим кратког  осврта на живот Вука Караџића презентација садржи детаљније приказан Вуков допринос културној баштини у Срба представљањем његових напора у сакупљању народних јуначких песама. Презентација садржи и обраду једне народне јуначке песме.

Аутор(и)

Име и презиме

 

Име зип фајла

zivot_i_delo_vuka_karadzica.zip

Звање аутора

Професор српског језика и књижевности

Е-mail аутора

Предмет

Српски језик и књижевност

Наставна тема

Народна књижевност

Наставна јединица

Народне јуначке песме

Кључне речи

Народне песме

Разред

VII

Школа

Основна школа „Moja школа"

Место

Моје место

Е-mail школе

Датум израде

јул-август 2007.

Програм у ком је израђен софтвер

Microsft Power Point 2003

Потребни ресурси

Raчунар са инсталираном звучном картицом и прикљученим звучницима, видео пројектор, инсталиран неки од аудио/видео кodeк-a који ће омогућити репродукцију филмског и аудио записа.

Коришћени ресурси

Исечак из Филма/Серије „Вук Караџић“, РТС

Напомена аутора

Презентација се на рачунарима са инсталираним оперативним систем Windows Виста прави мање проблеме  у репродукцији филма у виду повременог заустављања репродукције

Илустрација

zivot_i_delo_vuka

Напомене:

  • Опис софтвера не треба да садржи више од 500 речи.
  • Ако има више аутора, навести их у пољу Аутор(и) раздвојене зарезом
  • Ако има више аутора, у пољима Звање аутора, Е-mail аутора, Предмет навести респективно вредности за све ауторе. Исто важи и у случајевима да су аутори из различитих школа, у подацима школе навести податке о школама оним редоследом како су наведени аутори.
  • У потребне ресурсе уврштавамо све оне што нам је неопходно да бисмо успешно реализовали час са поменутим софтвером/презентацијом
  • У коришћене ресурсе убрајамо све што смо користили а неко други полаже ауторска права на тај материјал, односно ако користимо исечак из неког филма, ресурс преузет са интернета, део из књиге, и слично.
  • Илустрација није обавезна и предвиђа да можете ако желите да направите неколико Screenshot-ова (Слика слајдова) Ваше презентације и да их убаците у одговарајуће поље у табели (Insert-Picture from file...).