cnti logo green border

Рачунарске обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Индекс чланака

Дани информатике у школама Војводине је манифестација која се реализује по у основним и средњим школама у АП Војводини под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање управу и националне заједнице. Ова манифестација je реализоваna у основним и средњим школама у АП Војводини током 2012. године.

Пројекат је резултат иницијативе која је потекла од овог Центра на Међународном симпозијуму „Технологија, Информатика, Образовање - за друштво учења и знања”. Уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање и културу ова манифестација је успешно реализована претходне три године. Целокупне активности оцењене су веома високом оценом у просветној јавности као и од стране Покрајинског секретаријата за образовање. Иницијатива да се акција понови је уродила плодом и ове 2012 године.

Циљ овог пројекта је да подстакне процес информатизације наставе у школама Војводине као и да се популаришу нове технологије у школским наставним и ваннаставним активностима.

 

computers_school_1249813c

 

Login Form