cnti logo green border

Рачунарске обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Циљ активности Креативна употреба интерактивне електронске табле је да промовише употребу електронске табле, као алата који намеће коришћење интерактивног софтвера, симулација и презентација у настави. Другим речима, позвани сте да пренесете колегама Ваша искуства у коришћењу интерактивне табле. Модел табле која се користи није битан. Може се приказати рад на Wiimote Whiteboard, SmartBoard, mimio, eBeam или било ком  другом моделу табле.

Најбољи из ове активности ће бити награђени и позвани на завршну смотру у оквиру „Дана информатике у школама Војводине“ да представе свој начин коришћења интерактивне табле, кроз кратак приказ једног свог часа. Наставници, који пошаљу своје радове донеће додатне бодове школи у укупном пласману у акцији Дани информатике у школама Војводине. Учешћем у овој активности, наставници прихватају да се материјал који су креирали, представи на сајту ЦНТИ, и стави на слободно располагање свима, који желе да га користе у образовне и некомерцијалне сврхе.

Образац пријаве за активност Креативна употреба интерактивне табле можете преузети овде.

Приказ материјала за час можете послати на CD-у или DVD-у. Не постоје било каква ограничења у погледу величине, типа или броја фајлова, осим капацитета самог медија.

Процењиваће се:

  • избор образовног софтвера (специјализоване апликације за одређени предмет, интерактивне симулације, софтвери за интерактивне тестове и сл.) и доступност коришћеног софтвера наставницима (предност има бесплатан или јефтин софтвер, ако постоји у одређеној области)
  • припрема за час, са нагласком на део којим се описује начин коришћења интерактивне табле
  • припремљен материјал за час
  • укључивање ученика у рад са таблом, у оквиру понављања лекције, провере знања, вежбања, решавања тестова („на табли“) и сл.
  • подешавање софтвера за таблу конкретним условима на часу или једноставно укусу наставника, уз одговарајуће образложење. Ова подешавања треба да послуже наставницима, који ће убудуће користити сличне моделе интерактивних табли. 
  • материјал креиран на самом часу, уз употребу табле (screenshot-ови, или видео туториали).

На првом месту у процени достављеног материјала цениће се допринос електронске табле квалитету реализације наставе. Побројани елементи су смернице шта све можете радити уз електронску таблу на часу, пре него обавезни део сваког часа и тако их треба и посматрати. 

Обавезно је послати на CD/DVD медију нарезан попуњен пријавни образац у .doc облику. У оквиру истог пријавног обрасца обавезно је убацити припрему за час.

Шта није обавезно? У поменути образац можете да убаците и Ваше додатне коментаре и напомене (описе подешавања и прилагођавања табли, активности ученика,...), фотографије са часова као и материјале коришћене или направљeне на часу. 

Уколико шаљете радове више аутора на једном медију,  поделите их по фасциклама тако да сваки аутор има своју фасциклу. Уколико шаљете материјале од једног аутора за више часова поделите га по фасциклама где ће сваки час имати своју фасциклу. 

Трудите се да што детаљније опишете материјале за час који сте припремили или користите на часу. Материјал које сте ви израдили препоручујемо да доставите на CD/DVD-у. Материјали које користите а подлежу нечијим аутроским правима, као што су комерцијални образовни софтвери и слично, опишите што детаљније али не морате их достављати на CD/DVD-у.

Поменуте материјале са пријавним обрасцем (преузмите овде) потребно је доставити на два медија, било на  CD-у било на DVD медију. CD или DVD медије пошаљите поштом на адресу ЦНТИ, Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са назнаком за Акцију Дани информатике у школама Војводине, Примена интерактивне електронске табле у настави, најкасније до 20. децембра 2012 године.

 

Login Form