Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!Друго обавештење за учеснике симпозијума

ТЕХНОЛОГИЈА, ИНФОРМАТИКА И ОБРАЗОВАЊЕ
ЗА ДРУШТВО УЧЕЊА И ЗНАЊА

Поштовани колега/колегинице!

 • Ако нисте на Вашим пријављеним радовима уписали Вашу титулу, звање и слично, обавестите нас уколико желите да то наведемо приликом штампања радова
 • Симпозијум ће се одржати 26. и 27. јануара 2007. године на Природно математичком факултету у Новом Саду, Трг Доситеја Обрадовића 4, у амфитеатру "Михајло Пупин".
 • Пријем учесника ће бити 26.01.2007. од 8:00 часова у холу испред амфитеатра "Михајло Пупин" на факултету.
 • Рад симпозијума ће се одвијати пленарно према пословнику од 9:30, и трајаће до 20: 00 часова са одговарајућим паузама.
 • Службени језици ће бити српски и енглески. Неће бити симултаног превођења у току одвијања Симпозијума.
 • За излагање аутора предвиђено је око 8 минута у зависности од броја пријављених. До сада је пријављено око 100 радова. Надамо се да ћете имати разумевања за овај проблем. Ваши радови ће после рецензије бити штампани у целини.
 • Крајњи (ауторизовани) изглед и садржај Вашег рада према датом упутству треба послати или предати организаторима у току Симпозијума како би их могли припремити за штампање у монографији "Технологија – Информатика – Образовање 4".
 • Уколико нисте послали резимеа на српском и енглеском језику потребно их је послати најдаље до 29.12.2006. да би били штампани у књизи резимеа.
 • Потврду за учествовање на Симпозијуму могуће је добити од Организатора.
 • За учешће на Симпозијуму није потребна котизација.
 • Приликом пријема активни учесници, тј. аутори, добиће Програм рада и остале потребне материјале и обавештења.
 • Аутори и други учесници могу сва обавештења и помоћ добити у контакту са организаторима, и на wеб сајтовима www.cnti.info и www.ipisr.org.yu .
 • За евентуалне проблеме обратите се организаторима проф. др Драгославу Херцегу , проф. др Мирчети Даниловићу и проф. др Слободану Попову у току одвијања Симпозијума.
Захваљујемо Вам се на учешћу и сарадњи која ће, надамо се, бити трајна.

Добро нам дошли!

Програмско организациони одбор
Информације о учешћу и пријави

Ко може да учествује?

Учешће на научном скупу могу да узми сви научни радници из сфере науке и образовања, односно сви који имају шта да кажу на задату тему - Технологија, информатика, образовање - за друштво учења и знања. Након запримања пријава, апстараката и радова, сви радови ће бити рецензирани како би се утврдило да ли испуњавају потребне стандарде о квалитету радова који могу да се појаве на научном скупу.

Пријава учешћа на симпозијуму:

Радови се увршћују у прелиминарни програм Симпозијума на основу пријаве до 25 децембра 2006. године, која садржи наслов рада и податке о аутору (ауторима): име, презиме и институција у којој ради. Резиме треба да буде до 150 речи (на српском и енглеском језику). Рок за предају резимеа је 15.12.2006. године. Рок за предају рада (до 15 страна) је до половине јануара 2007. године.

Очекујемо да пријаву и резиме рада, као и сам рад пошаљете као додатак на следеће e mail адресе:

Упутство за припрему радова можете преузети овде.

Пријаву и резиме рада, као и сам рад можете послати и поштом на следеће адресе: Институт за педагошка истраживања, Добрињска 11/III, 11001 Београд, са назнаком “за Симпозијум”, или на ЦНТИ , Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са назнаком “за Симпозијум”.

Какав је распоред ?

Организациони одбор симпозијума је донео одлуку да се изврше измене у роковима и то:

 • Време пријаве учешћа и рок за предају резимеа: од 10. октобра до 15. децембра 2006. године
 • Крајњи рок за предају рада: до половине јануара 2007. године
 • Време реализације научног скупа: јануар 2007. годинеИнформације о смештају и превозу

Ради Вашег лакшег сналажења у Новом Саду можете погледати сајтове

www.gradnovisad.org.yu и www.ns-info.plus.co.yu

Хотелски смештај није обезбеђен, односно резервације смештаја морају извршити сами учесници. Више информација о смештају и хотелима у Новом Саду можете пронаћи овде.

Са аутобуске и железничке станице најлакше је доћи до Природно математичког факултета помоћу линије 4 градског саобраћаја, која саобраћа на сваких 15 минута. Потребно је сићи на шестој станици не рачунајући полазну станицу, односно код спортско-пословног комплекса СПЕНС.
Институције које су подржале организацију и реализацију симпозијума

Подршку организацији и реализацији симпозијума пружили су:
Секретаријат симпозијума:

  Институт за педагошка истраживања, Београд:

  1. Ивана Луковић +381 11 2681127
  2. Јелена Тодоровић +381 11 3616008
  3. Светлана Лисинац +381 11 3616008

  Природно математички факултет, Нови Сад:

  1. Нада Алексић +381 21 6350449

  Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад:

  1. Јован Сандић +381 21 442352

   

По одржаном међународном научном скупу можемо констатовати да је скуп био врло богат излагачима и научним радовима. Један од коначних закључака симпозијума је да треба омогућити јавну презентацију свих радова са научног скупа, не само у штампаном облику (као зборник радова) већ и у електронском облику.

ЦНТИ је обезбедио Web простор за публиковање ових радова и стручне сараднике који су извршили припрему зборника за штампу и припрему научних радова за презентовање у електронском облику (Данијела Петровић и Јован Сандић, којима се овом приликом захваљујемо за максималну посвећеност овом послу).

На овој страници можете погледати списак излагача по категоријама и можете преузети радове у електронском облику.


Uvodna izlaganja


 


Teorijsko metodološka pitanja
Stručno metodička pitanjaInformaciono komuni-kaciona pitanja

Login Form