cnti logo green border

Рачунарске обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

Поткатегорије

 

Програм Медији у настави за циљ има већу заступљеност фотографије, анимације и 3D моделовања у традиционалној настави у нашим школама. 

Анимација се одликује динамиком и љупкошћу па је као таква блиска дечијем појму схватања света. Анимацијом имамо могућност да апстрактне појмове прикажемо у препознатљивом обличју и тако их приближимо ученику.

3D модели најпотпунији и најсавршенији исказ о неком телу у сфери виртуелног света. Креирање оваквих модела захтева осим креативности и овладавање програмима за 3D моделирање и анимацију. Примена 3Д модела у савременој настави не може се ограничити на појединачне наставне предмете или области већ је у зависности од инвентивности самог предавача.

У новом каталогу акредитованих програма Министарства просвете и спорта за школску 2011/2012. годину запис о програму Медији у настави се налази на 79. страници каталога Акредитованих програма (бр 098/2011), Изборни семинар.

kuca

Циљна група:

Васпитачи, наставници, медијатекари и стручни сарадници у предшколским установама, основним и средњим школама.

Аутор(и):

Проф. др Слободан Попов, професор информатике Тијана Тешан, наставник ликовне културе Златко Тешан, Јован Сандић.

Координатор(и):

проф. др Слободан Попов, ЦНТИ; тел.: 021/442-352,

e-mail: , site: www.cnti.info

Реализатор(и):

Проф. др Слободан Попов, ПМФ, Нови Сад; Тијана Тешан, ОШ „Вук Караџић“, Бачка Паланка; Златко Тешан, ОШ „Вук Караџић“, Бачка Паланка; Сандић Јован, ЦНТИ, Нови Сад.

Примењују се модуларни програми са следећим темама:

Тема 1: Дигитална фотографија и филм у настави. Упознају са основним елементима рада на фи­лму који подразумевају упознавање са фотографијом као претечом филма и као основном визуелном гра­ђом. Упознавање са дигиталном камером и њеним могућностима, основним појмовима снимања и кре­ирања сирове грађе рађене по скиц-сценарију. Рад на монтажи са циљем обраде радног материјала и формирања јединствене целине, филма. Унос и обрада звучног записа као важног елемента у грађи фи­лма. Сваки полазник је постављен у улогу аутора, филм ће презентовати и анализирати са колегама.

Тема 2: 3Д моделовање у настави. Упознавање са програмом за 3Д моделовање и израда модела ра­зли­читих сложености и упознавање са могућностима примене у наставном процесу. Како живимо у тро­димензионалном свету који нас окружује, природно окружење, тако и 3Д модели подржавају илу­зију те стварности и дају осећај објективних односа, ова својства га препоручују као изванредну ко­мпо­ненту у креирању и реализацији наставних јединица. Својом јасноћом 3Д модели се лако памте и на природан начин разјашњавају различите проблеме и законитости у физици, математици итд. Рад на при­преми конкретне наставне јединице уз примену 3Д модела.

Тема 3: Анимација у настави. Са­вла­да­вање програма за дводимензионалну и тродимензионалну анимацију. Интеграција анимације у му­лти­медијалне садржаје као атрактивне водиље кроз приказ наставне јединице. Креирање модела, за­ко­ни­то­сти анимирања, алати за анимацију, временски интервали, смерови кретања, модулације, планови, ритмичке целине, звучни запис, обједињавање у целину и примена у савременој настави.

Програм активности је прилагођен степену претходних вештина којима су наставници овладали у току студија и стручним усавршавањем у току своје наставне праксе.

kucica skechup

Трајање:

Програм се реализује у трајању 8 часова у два нивоа сложености, основни и напредни, који нису нужно повезани. Сваки ниво се реализује у трајању од 8 часова у два дана, укупно 16 часова, по модулу.

Број учесника:

10-15

Login Form