Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Поткатегорије

Такмичење за ученике основне школе из Информатике и рачунарства у категорији Мултимедијалне презентације школске 2010/2011. године

Мултимедијалне презентације је једна од три такмичарске категорије у којима могу да се такмиче ученици основне школе из информатике и рачунарства. Организатори такмичења у овој категорији су Министарство просвете и ЦНТИ. У чланцима који следе можете прочитати више о самом такмичењу у оквиру ове категорије, било да сте ментор, такмичар или домаћин такмичења. Уколико желите да добијате аутоматска обавештења у вези са такмичењем можете се пријавити на мејл листу. Сва питања и сугестије можете упутити на мејл адресу такмичарске категорије .  

Такмичење за ученике основне школе из Информатике и рачунарства у категорији Мултимедијалне презентације школске 2009/2010. године

Мултимедијалне презентације је једна од три такмичарске категорије у којима могу да се такмиче ученици основне школе из информатике и рачунарства. Организатори такмичења у овој категорији су Министарство просвете и ЦНТИ. У чланцима који следе можете прочитати више о самом такмичењу у оквиру ове категорије, било да сте ментор, такмичар или домаћин такмичења. Уколико желите да добијате аутоматска обавештења у вези са такмичењем можете се пријавити на мејл листу. Сва питања и сугестије можете упутити на мејл адресу такмичарске категорије .  

Опис процедуре такмичења

На свим нивоима такмичења сем школског нивоа такмичења процедура такмичења изгледа овако:

 

Такмичари у оквиру категорије мултимедијалне презентације решавају тест и бране мултимедијалну презентацију.

Тест

Сви такмичари најпре решавају тест. Тест садржи питања и понуђене одговоре од којих треба заокружити тачан одговор. Тестови се дистрибуирају школама домаћинима преко школских управа или директно уколико школе домаћини остваре контакт са организатором такмичења и затраже директну доставу тестова. Тестови се достављају поштом и налазе се у запечаћеним ковертама које се искључиво комисијски отварају.

 

Након отварања тестова исти се умножавају, а затим се на њима при врху уноси шифра из достављене табеле шифара. Шифре се користе редоследом којим су задате у табели. При уручивању теста такмичару непосредно пре решавање тестова у табелу шифара уноси се име и презиме такмичара. На само тесту такмичари не смеју да напишу ниједну личну информацију која би упућивала на идентитет такмичара који је решавао тест (име школе, име, презиме и слично). Такмичару се даје и један бео, празан папир за евентуалне додатне прорачуне. Додатни папир је само помоћно средство и не узима се у обзир при бодовању.

 

Најмање једна особа која није ментор присутних такмичара требало би да контролише процес тестирања. Тест траје сат времена. Када започне тестирање не сме бити напуштања просторије бар 15 минута од почетка теста. Ако изађе пре овог времена такмичар не може да настави тест. Једном кад се преда тест, никакве накнадне измене на њему нису могуће.

 

Након поделе тестова ученици решавају тест тако што заокружују тачне одговоре. Не постоје негативни поени за погрешне одговоре. Постоји само један тачан одговор. Заокруживање више од једног одговора (на пример, такмичар заокружи један одговор, па се предомисли и прецрта тај одговор па заокружи други одговор) сматра се аутоматски нетачним одговором и ни какве околности не могу оправдати признавање таквог одговора као тачног. Не заокруживање ниједног одговора се такође третира као нетачан одговор , при чему члан комисије који прегледа тест у том случају треба црвеном оловком да прецрта два од понуђених одговора.

 

Такмичари врше заокруживање искључиво хемијском оловком која није црвене боје. Коришћење графитне оловке за заокруживање није дозвољено. Графитна оловка и гумица могу да се користе за додатни рачун на празном папиру који се даје такмичарима уз тест. Прегледна комисија при прегледу тестова треба да користи искључиво црвену оловку за бодовање. Такмичари не смеју да користе мобилне телефоне.

 

Бодовање се врши према кључу за тест који се доставља школи домаћину уз тест. Након бодовања тестова, комисијски се врши спаривање са табелом шифара у којој су записан имена уз шифре. Коначан број бодова који су такмичари освојили уноси се у табелу шифара и табелу оцењивања.

 

Такмичари за које се утврди да су лажирали тест (користили су помоћ споља, преписали су, дали су неком да препише, користили су пушкице односно учинили су било коју недозвољену радњу) дисквалификују се из даљег тока такмичења.

 

Преглед и одбрана мултимедијалних презентација

 

Преглед и одбрана мултимедијалних презентација врши се комисијски. Комисију могу да формирају чланови конкретног актива информатичара, односно присутни ментори који немају такмичара у категорији мултимедијалне презентације.

 

Прегледна комисија бодује и рад (програмску апликацију) према приложеним пропозицијама (преузми овде) које одређују начин бодовања. Чланови комисије могу између себе да одреде договорно број бодова утврђивањем средње вредности од понаособ датих  бодова или усменим договором. 

 

Након процене свих категорија бодовања, уносе се бодови у табелу резултата која се може преузети у електронском облику са сајта http://www.cnti.info/ (преузми овде) .

 

 

Препоруке за школу домаћина такмичења

 

Тест

 

Школа домаћин треба да обезбеди потребан број учионица са довољним бројем места за све такмичаре који у оквиру програмских апликација решавају тест. Такмичари седе по један у клупи и у цик цак распореду.

 

Одбрана Мултимедијалне презентације

 

Школа домаћин треба да обезбеди бар три рачунара са MS Power Point 2003 и/или MS Power Point 2007 софтвером. Од опреме школа домаћин такмичења треба да обезбеди још неколико комплета монитора/тастатура/миш/продужни кабел да би такмичари који доносе своје рачунаре могли да презентују своје Мултимедијалне презентације. Такмичари који користе било које друге алате морају да обезбеде сопствене рачунаре на којима функционише тај алат како би одбранили свој рад пред комисијом.

 

Слање резултата организаторима такмичења

 

Табелу резултата оверава потписом и печатом одговорна особа из школе домаћина такмичења. Табелу резултата потписују и чланови комисије. Пожељно је да чланови комисије на полеђини табеле или у додатној табели где су наведени ментори наведу своје контакт податке.

 

Оверен примерак табеле резултата (преузми овде) обавезно послати на адресу надлежне школске управе са назнаком:

Резултати (општинског/окружног) такмичења ученика основне школе из информатике
- проследити особи задуженој за такмичење -

Табела шифара, оригинали тестова свих такмичара, копија табеле резултата оверене од стране домаћина такмичења са свих нивоа такмичења се обавезно шаљу и организатору ЦНТИ на адресу:

 
 

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, ЦНТИ
Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад
-  Резултати (општинског/окружног) такмичења ученика основне школе из информатике  -