Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Поткатегорије

Технологија, информатика, образовање

Одржавање међународног симпозијума у вези техничко-технолошког и информатичког образовања произилази из потребе да се систематски и стратешки одреде могући правци техничко-технолошког и информатичког образовања и да се на глобалном нивоу, у складу са настојањем UNESCO-а, унапреди ово подручје, у односу на изазове и потребе живота и рада у 21. веку. Њиме се жели оценити стање, проблеми и перспективе развоја техничко-технолошког и информатичког образовања од стране истакнутих компетентних стручњака и наставника, и утицај развоја технологије и информатике на васпитно-образовни процес и живот и рад људи у овом веку.

До сада је успешно реализовано 5 међународних научних скупова Технологија, Информатика, Образовање - За друштво учења и знања, о којима можете прочитати на следећим страницама:

 

 

Login Form