Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

ПOЗИВ ЗA СEMИНAР

ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЈА И ФИЛМ

у оквиру модула Дигитална фотографија и филм по акредитованом програму Медији у настави – (бр. 394 К2). (8 часова)

Унапредите вештине потребне за коришћење савремених технологија у настави!

За један дан научите да направите професионалну фотографију!!!

Циљ семинара: У овом семинару ћете посебно савладати ОСНОВНА ПРАВИЛА ФОТОГРАФИЈЕ.

Упознавање са основним појмовима дигитална фотографија и филм у настави (припрема наставних садржаја, монтажа материјала са интернета, формирање библиотеке филмова са наставним садржајем; врсте фотографија, потребна опрема, врсте дигиталних фотоапарата, избор квалитета, делови дигиталног фотоапарата повезивање са рачунаром...; опције на дигиталном фотоапарату, припрема за фотографисање, фотографисање, снимање филма фотоапаратом; пренос на рачунар; дигитална камера – потребна опрема, врсте дигиталних камера, повезивање са рачунаром; опције на дигиталној камери – величина слике, снимање филма, пренос филма на рачунар; програми за монтажу филма – покретање, учитавање видео-материјала са дигиталне камере, преглед и исецање видео-материјала, обрада видео-материјала; унос фотографије у филм и композиција, формати видео-материјала; врсте компресије; снимање филма и рендеровање, нарезивање на CD и DVD; рад на филму и презентација радова).

Коме је намењен: Семинар могу похађати запослени у основним, средњим школама, предшколским установама. Семинар могу да похађају и полазници које не раде у образовању, али су им потребне вештине које ће им омогућити да на исправан начин представљају себе, сајт, презентацију, одређену ситуацију или пројекат на коме раде.

Шта полазници добијају: Богато практично знање о томе како да успешно фотографишу. Савладаће основна правила фотографисања која омогућавају да на лак и једноставан начин будете креативни и да своје фотографије примените у настави. Практично знање који полазници добијају кроз радионицу која је осмишљена тако да по завршетку обуке имају јасну идеју како да забележе своје окружење, догађања на часу, ваннаставних активности, забележе догађања у природи, важне догађаје и слично.

Полазници добијају и сертификат о одслушаном семинару 8 часова стручног усавршавања.

Време и место одржавања: Субота 14. фебруар 2015. од 9 до 17.30 часова

Рачунарска учионица центра за развој и примену науке, технологије и информатике. Булевар ослобођења 39, Нови Сад.

Организатор: Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад

Котизација: Котизација за семинар износи 2.500,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра: 160-18936-13, Банка Интеза.

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се врше путем телефона 021/442-352 ili слањем пријаве на Е маил адресу : .

Пријава је обавезна и траје до петка 13. 02. 2014. године до 1200 часова.

Број учесника у групи је ограничен! http://www.cnti.info