cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

436 Интерактивне табле у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
Институција Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар Ослобођења 39, 21100 Нови Сад
Координатор Јован Сандић, , 021/442-352, 060/020-27-40
Аутори Слободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић
Реализатори Слободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић, Mирјана Сандић
Општи циљеви Да се настава унапреди и приближи ученику и да се наставници оспособе да ефикасно користе интерактивну таблу у наставном процесу
Специфични циљеви Оспособљавање наставника за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip charts, анимација, интерактивних хипермедијалних вежби и софтвера)
Садржај и активности Модул 1: Интерактивне табле; Утицај интерактивних табли на процес наставе, одговарајући типови учења. Врсте интерактивних табли и могућности имплементације у наставни процес. Карактеристике постојећих интерактивних табли к и типични софтвери за електронске табле. Искуства у раду са интерактивним таблама. Приказ постојећих софтвера погодних за рад са интерактивним таблама. Карактеристични примери интерактивних лекција. Проналажење и преузимање интерактивних едукативних материјала са интернета. Повезивање табле са рачунаром. Калибрација и подешавање интерактивне табле. Прилагођавање софтвера потребама и навикама корисника. Софтвери за израду електронских белешки. Софтвери за Screen Capture и Screen Recording. Општа правила доброг образовног софтвера и анализа њихове употребљивости у раду са интерактивном таблом; Приказ и презентација процена. Увод у Digital Flip Chart software за израду интерактивних презентација прилагођених настави са електронском таблом. Креирање интерактивног материјала за сопствене потребе-радионица. 
За сваки модул предвиђено је: Сагледавање проблематике и потреба васпитно-образовног процеса, упознавање са алатима за рад, израда конкретних материјала, дискусија о квалитету и употребној вредности израђених материјала, употреба израђених материјала у васпитно-образовном процесу. За све модуле одређени су конкретни задаци које полазник треба да реши за рачунаром и на интерактивној табли.
Циљна група наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника 30
Трајање један дан (8 бодова)
436 Интерактивне табле у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
Институција Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар Ослобођења 39, 21100 Нови Сад
Координатор Јован Сандић, , 021/442-352, 060/020-27-40
Аутори Слободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић
Реализатори Слободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић, Mирјана Сандић
Општи циљеви Да се настава унапреди и приближи ученику и да се наставници оспособе да ефикасно користе интерактивну таблу у наставном процесу
Специфични циљеви Оспособљавање наставника за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip charts, анимација, интерактивних хипермедијалних вежби и софтвера)
Садржај и активности Модул 2: Алати за израду материјала за употребу са интерактивном електронском таблом Digital Flipchart Software (oбрађује се софтвер у складу са конкретном таблом – Lynx ili OpenSankore ili ActiveInspire ili Mimio Studio ili  SmartBoard Notebook). Коришћење напредних могућности Дигитал флипчарт софтвера за рад са интерактивним таблама. Интеграција мултимедијалних материјала у презентацију уз коришћење карактеристичних могућности образовних софтвера који се користе у раду са интерактивним таблама Израда једне наставне јединице помоћу поменутих алата – радионица. 
За сваки модул предвиђено је: Сагледавање проблематике и потреба васпитно-образовног процеса, упознавање са алатима за рад, израда конкретних материјала, дискусија о квалитету и употребној вредности израђених материјала, употреба израђених материјала у васпитно-образовном процесу. За све модуле одређени су конкретни задаци које полазник треба да реши за рачунаром и на интерактивној табли.
Циљна група наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника 30
Трајање jedan дан (8 бодoва)
436 Интерактивне табле у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
Институција Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар Ослобођења 39, 21100 Нови Сад
Координатор Јован Сандић, , 021/442-352, 060/020-27-40
Аутори Слободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић
Реализатори Слободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић, Mирјана Сандић
Општи циљеви Да се настава унапреди и приближи ученику и да се наставници оспособе да ефикасно користе интерактивну таблу у наставном процесу
Специфични циљеви Оспособљавање наставника за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip charts, анимација, интерактивних хипермедијалних вежби и софтвера)
Садржај и активности Модул 3: Софтвер за израду електронских квизова и вежби за употребу у настави са електронском таблом (HotPotateos). Увод у софтвер за израду интерактивних електронских вежби и квизова. Приказ делова и основних могућности; Анализа часа са аспекта употребе интерактивне вежбе у раду са интерактивном таблом. Општа правила креирања електронских квизова и вежби (читљивост, распоред, медији, прилагођеност узрасту, врсте питања, начин процене и евалуације вежби,...); Интеграција мултимедијалних материјала (видео, аудио, flash анимација, java аплети) у електронске вежбе уз коришћење карактеристичних могућности Хот потејтос софтвера (као што су drag and drop, упаривање,… коришћење напредних техника). Израда по једне интерактивне вежбе/квиза помоћу алата (JClose, JQuiz, JCross, JMix, JMatch) – радионица. Приказ и процена употребљивости направљених интерактивних вежби током радионице у раду са интерактивном таблом. 
За сваки модул предвиђено је: Сагледавање проблематике и потреба васпитно-образовног процеса, упознавање са алатима за рад, израда конкретних материјала, дискусија о квалитету и употребној вредности израђених материјала, употреба израђених материјала у васпитно-образовном процесу. За све модуле одређени су конкретни задаци које полазник треба да реши за рачунаром и на интерактивној табли.
Циљна група наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника 30
Трајање један дан (8 бодова)

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕ МУЛТИМЕДИЈА У НАСТАВИ, 553/2011 (8 часова, обавезан)

Семинар за наставнике ТИО

БЕОГРАД, субота 26.05. 2012. године

Основна школа „Деспот Стефан Лазаревић“ Нова бр. 15 , 11160 Београд

Опширније: Семинар за наставнике ТИО, 26.5.2012

Login Form