cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Потписивање Протокола о сарадњи
Нови Сад , 30. октобар 2013.

Настојимо да путем информационих технологија подигнемо конкурентност ученика и квалитет образовања - мр Андор Дели


Потпредседник Владе АП Војводине и покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице мр Андор Дели и председник Центра за развој и примену науке, технологије и информатике проф. др Слободан Попов потписали су Протокол о сарадњи, којим се унапређује примена информационих технологија у образовном процесу у Војводини.

Опширније: Потписивање  Протокола  о сарадњи 2013

Poziv osnovnim i srednjim školama u AP Vojvodini za učešće u projektima

Obaveštenje osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine o programima: Dani informatike u školama Vojvodine 2013. i Energija je svuda oko nas 2013. koji imaju za cilj da podstiču proces informatizacije nastave u školama Vojvodine, popularišu nove tehnologije u nastavnim i vannastavnim aktivnostima, odnosno da se učenici i nastavnici što više upoznaju sa obnovljivim ili alternativnim izvorima energije, njenim racionalnim korišćenjem kao i I ekologije i upravljanjem otpadom i energijom.
Organozator i realizator oba programa je Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, Novi Sad.

Dopis
Tekst programa

Preuzmite formular prijave Energija je svuda oko nas 2013

Preuzmite formular prijave Dani informatike u školama Vojvodine 2013.

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР 

Велики пролећни модуларни семинар за Техничко и информатичко образовање
 ОШ „
Деспот Стефан Лазаревић Београд,  13. априла 2013. године

 

Субота  13.04.2013. године

 

9,00 - 10,30 Пленарни рад -   

                                                 

Статусна питања техничког и информатичког образовања:

 Смиљанић Драгана ЗУОВ, Проф. др Слободан Попов,  Милош Соро

Систем такмичења у Техничком и информатичком образовању:

 Митар Митровић, Александра Грујић,

 

10,30 – 10,45 Пауза

 

10,45 – 18,00 Рад по модулима (радионицама) по акредитованим програмима

                              (Паузе се праве по договору са реализаторима)

 

  1. 1.Методика примене мултимедија у настави ТИО (451 К2), (8 часова)

Мултимедијални садржаји за неколико наставних јединица у ТИО. Где и како да нађем мултимедијалне образовне садржаје? Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја. У мом програму филмови не раде! Конверзија видео-формата. Како да снимим и монтирам филм који бих приказао на часу? Самостална израда наставног видео-материјала. (Windows Movie Maker). Образовни софтвер у ТИО

 

2. Медији у настави (255 К1), (8 часова)

Упознавање са основним концептом Google SketchUp + Physicsкао програма са великим могућностима за 3Д моделовање. (Цртање једноставних модела: лопта, кубуси, цеви, комбинације преклапања, просецања и прожимања два и више тела, текстуралне вредности површина, осветљење...). Креирање сложенијих модела. (Примери модела: вазе, степениште, сто, столице, прибор за ручавање, чаша, флаша...). Представљање вишег нивоа примене овог програма. (Примери модела: раскрсница, стамбени објекти, макета града, игралишта...). Креирање сопственог решења или модела. Напомена: израда свих модела је корак по корак. Израда пројекта и презентација радова.

 

3. Методика примене мултимедија у настави (Интерфејс у настави  ТИО) (451 К2), (8 часова)

Шта је интерфејс? Рачунарски интерфејс за управљање мехатроничким уређајимаНамена интерфејса. Намена   за едукативне сврхе,  за коришћење на  часовима техничког образовања, да би ђаци лакше схватили принципе рада електричних уређаја. Уводи ђаке у свет    програмирањаХардвер интерфејса. Комуникација интерфејса са рачунаром. Комуникација  преко УСБ везе. Размена података. Корисничка апликација за PC рачунаре.   Прављење листе догађаја  (програмирање). Директно управљање. Пројекти реализовани помоћу интерфејса.

 

4. Интерактивне табле у настави (436  К2), (8 часова)

Врсте и утицај интерактивних табли на процес наставе. Карактеристике најчешћих интерактивних табли. Софтвери за електронске табле. Прилагођавање презентационих софтвера као и коришћење IWB Software, Capture Software, Digital Flip Chart software и осталих software за употребу у настави са електронском таблом.

 

Пријава за семинар: Можете се пријавити на контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352., или слањем пријаве на е-mail адресу  до попуне групе или до петка 12.04.2013. године до 1200 часова. Број учесника у групи је ограничен!

 

Котизација за семинар износи 2.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра: 160-18936-13, Банка Интеза.

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама. Пријава је обавезна, треба да садржи следеће податке: Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-mail. Опредељење за модул (радионицу).

Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е-mail школе.

 

436 Интерактивне табле у настави Компетенцијa: K2
Приоритети: 6, 8
Институција Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар Ослобођења 39, 21100 Нови Сад
Координатор Јован Сандић, , 021/442-352, 060/020-27-40
Аутори Слободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић
Реализатори Слободан Попов, Жарко Брауновић, Јован Сандић, Mирјана Сандић
Општи циљеви Да се настава унапреди и приближи ученику и да се наставници оспособе да ефикасно користе интерактивну таблу у наставном процесу
Специфични циљеви Оспособљавање наставника за коришћење потребног хардвера и софтвера (digital flip charts, анимација, интерактивних хипермедијалних вежби и софтвера)
Садржај и активности Модул 1: Интерактивне табле; Утицај интерактивних табли на процес наставе, одговарајући типови учења. Врсте интерактивних табли и могућности имплементације у наставни процес. Карактеристике постојећих интерактивних табли к и типични софтвери за електронске табле. Искуства у раду са интерактивним таблама. Приказ постојећих софтвера погодних за рад са интерактивним таблама. Карактеристични примери интерактивних лекција. Проналажење и преузимање интерактивних едукативних материјала са интернета. Повезивање табле са рачунаром. Калибрација и подешавање интерактивне табле. Прилагођавање софтвера потребама и навикама корисника. Софтвери за израду електронских белешки. Софтвери за Screen Capture и Screen Recording. Општа правила доброг образовног софтвера и анализа њихове употребљивости у раду са интерактивном таблом; Приказ и презентација процена. Увод у Digital Flip Chart software за израду интерактивних презентација прилагођених настави са електронском таблом. Креирање интерактивног материјала за сопствене потребе-радионица. Модул 2: Алати за израду материјала за употребу са интерактивном електронском таблом Digital Flipchart Software (oбрађује се софтвер у складу са конкретном таблом –ActiveInspire, Mimio Studio, SmartBoard Notebook). Коришћење напредних могућности Дигитал флипчарт софтвера за рад са интерактивним таблама. Интеграција мултимедијалних материјала у презентацију уз коришћење карактеристичних могућности образовних софтвера који се користе у раду са интерактивним таблама Израда једне наставне јединице помоћу поменутих алата – радионица. Модул 3: Софтвер за израду електронских квизова и вежби за употребу у настави са електронском таблом (HotPotateos). Увод у софтвер за израду интерактивних електронских вежби и квизова. Приказ делова и основних могућности; Анализа часа са аспекта употребе интерактивне вежбе у раду са интерактивном таблом. Општа правила креирања електронских квизова и вежби (читљивост, распоред, медији, прилагођеност узрасту, врсте питања, начин процене и евалуације вежби,...); Интеграција мултимедијалних материјала (видео, аудио, flash анимација, java аплети) у електронске вежбе уз коришћење карактеристичних могућности Хот потејтос софтвера (као што су drag and drop, упаривање,… коришћење напредних техника). Израда по једне интерактивне вежбе/квиза помоћу алата (JClose, JQuiz, JCross, JMix, JMatch) – радионица. Приказ и процена употребљивости направљених интерактивних вежби током радионице у раду са интерактивном таблом. 
За сваки модул предвиђено је: Сагледавање проблематике и потреба васпитно-образовног процеса, упознавање са алатима за рад, израда конкретних материјала, дискусија о квалитету и употребној вредности израђених материјала, употреба израђених материјала у васпитно-образовном процесу. За све модуле одређени су конкретни задаци које полазник треба да реши за рачунаром и на интерактивној табли.
Циљна група наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи/школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника 30
Трајање три дана (24 бода)

Login Form