Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

 
 

Поштовани,

Подсећамо Вас да Центар за развој и примену науке, технологије и информатике реализује акредитоване програме стручног усавршаваља просветних радника. (Каталог у прилогу). Један од актелнијих програма је рад са интерактивним таблама тим пре што је министар просвете најавио опремање свих школа овим таблама. Сматрамо да треба ићи у сусрет иновацијама које нам долазе.

Циљ пројекта „Интерактивне табле у настави“ (кат. Бр. 453) је унапређивање наставог процеса и усавршавање наставника уslika
примени интерактивне табле у наставном процесу. Упознати наставнике са коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета у раду са интерактивном таблом. На тај начин се тежи подизању квалитета основног школског образовања помоћу интерактивне табле увођењем адекватних слободних софтвера који приближавају ученицима наставне садржаје и мотивише их за креативан рад.

Интерактивна табла, има велики потенцијал у основном образовању, пошто укључује различите области како у разредној тако и у предметној настави: математика, физика, језици, биологија, информатика, техника и технологија... Такође интерактивна табла испуњава један од основних потреба савремене наставе – активан однос ученика у наставном процесу.

Прojeкaт je успeшнo рeaлизoвaн од 2016. гoдинe до данас у многим школама у Србији (Београд, Нови Сад, Сомбор, Зрењанин, Кикинда, Ниш, Краљево, Јагодина, Младеновац и др.).

Напомињемо да су и други акредитовани програми у складу са захтевима савремене наставе (видети Каталог).

Трајање програма: два дана (16 бодова)

Реализатор: Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Булевар ослобођења 37.

web:www.cnti.info,

Пријаве се врше путем телефона 021/442-352 или слањем пријаве на

Email: .