Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Позив за учешће!

FILMić 2024. - Смотра кратког ђачког филма

 
Нови циклус ревије кратког ђачког филма под називом FILMić званично је
отпочео објављивањем Календара Министарства прoсвете за  смотре и
такмичења у основним и средњим школама. FILMić представља прави изазов
за ученике али и наставнике Информатике и рачунарства, Технике и
технологије , као и за све друге наставнике јер се од учесника очекује
креативан приступ у раду.

ВАЖНА НАПОМЕНА: РОК ЗА СЛАЊЕ FILMIća

 ЈЕ  13.  maj 2024.  

Обавештавамо Вас да због празника и распуста смо продужили рок за слањеFILMIća, крајњи рок за слање радова је 13.05.2024.


На смотри кратког ђачког филма могу да учествују ученици основних и
средњих школа. Ученици су груписани у тимове који се састоје највише
од тричлана. Сваки тим такмичара мора имати наставника-ментора. Током
рада на пројекту од наставника и ученика се очекује да савладају и употребе
софтвер за обраду креираних видео материјала (било који софтвер) као и да
успешно рукују хардвером (дигитални фотоапарат, камкодер, веб камера....)
којим се снимају делови дигиталног филма. Ученици праве филм (трајање
филма је до 5 минута) на задату тему који се обавезно јавно објављује.
Израда филма подразумева јасну идеју, изражену креативност, рад на дизајну
кроз израду менија, титлова и ефеката, као и интеграцију фотографија и аудио
материјала са виде озаписом.


У овом циклусу задате су теме за које се учесници слободно опредељују:


  • Да сам ја неко (тема се односи на актуелне проблеме које уочавамо и приказ
    како би они то решили).

  • Бити паметан на интернету (тема се односи на мере и опоснасти на које
    треба указати у циљу заштите од злоупотребе интернета)

  • Вршњачко насиље (тема се односи на борбу против насиља и
    дискриминацију, по било ком основу, која је све присутнија у нашим школама)

  • Слободна тема


И ове године ће бити избор 10 најбољих филмића који ће бити приказани на
“Филм фестивалу Равно Село“ (РСФФ) у јуну 2024 године  као и учешће три
одабране екипе пет дана на филмским радионицама у Равном Селу које
воде професионалне филмаџије (изабране екипе дају писану изјаву да ће за
време фестивала боравити у Равном Селу о трошку Zillion film-a). 


Школа може послати неограничен број филмића. Сваки филмић се шаље на
посебном DVD-у са пријавним листом, са тачним подацима на адресу Центар
за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар ослобођења
37. Нови Сад.

 

Све информације на: 021/442-352, 021/444-024.
E-mail:
За пропозиције кликните ОВДЕ
Пријавни лист преузмите ОВДЕ