Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Позив за учешће!

  - Смотра кратког ђачког филма – FILMić 2023.-

Нови циклус ревије кратког ђачког филма под називом FILMić званично је отпочео објављивањем Календара Министарства просвете и технолошког развоја - Смотре и такмичења у основним и средњим школама. FILMić представља прави изазов за ученике али и наставнике Информатике и рачунарства, Технике и технологије, као и за све друге наставнике јер се од учесника очекује креативан приступ у раду.

        На смотри кратког ђачког филма могу да учествују ученици основних и средњих школа. Ученици су груписани у тимове који се састоје највише одтри члана. Сваки тим такмичара мора имати наставника-ментора. Током рада на пројекту од наставника и ученика се очекује да савладају и употребе софтвер за обраду креираних видео материјала (било који софтвер) као и да успешно рукују хардвером (дигитални фотоапарат, камкодер, веб камера....) којим се снимају делови дигиталног филма. Ученици праве филм - трајање филма је до 5 минута на задату тему који се обавезно јавно објављује. Израда филма подразумева јасну идеју изражену креативност, рад на дизајну кроз израду менија, титлова и ефеката, као и интеграцију фотографија и аудио материјала са видео записом.

У овом циклусу задате су теме за које се учесници слободно опредељују:

  • ДА СЕ ЈА ПИТАМ (тема се односи на актуелне проблеме које уочавамо и приказ како би они то решили).
  • ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ (тема се односи на борбу против вршњачког насиља која је све присутнија у нашим школама.)
  • (ЗЛО)УПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА (тема се односи на мере и опасности на које треба указати у циљу заштите од злоупотребе Интрнета.)  
  • МАЛИ ВЕЛИКИ ЉУДИ У МОЈОЈ ОКОЛИНИ (тема се односи на особе које су постигле неки успех у свом окружењу, учиниле добро дело, а о томе се мало зна.)
  • СЛОБОДНА ТЕМА

На завршној манифестацији додељују се дипломе и награде за менторе и тимове. Најбољем филму у свим елементима додељује се Grand prix – препознатљив симбол Новог Сада – Сахат кула са Петроварадина.

И ове године ће бити избор 12 најбољих филмића који ће бити приказани на “Филм фестивалу Равно Село“  као и учешће три одабране екипе пет дана на филмским радионицама у Равном Селу које воде професионалне филмаџије (изабране екипе дају писану изјаву да ће за време фестивала боравити у Равном Селу о трошку Zillion film-a). 

Школа може послати неограничен број филмића. Сваки филмић се шаље  посебно (на DVD или CD-у) са пријавним листом, са тачним подацима на адресу Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Булевар ослобођења 37. Нови Сад.

Рок за слање радова и пријавне листе је 15. мај 2023. године. Завршна манифестација ће се одржати задње недеље у мају месецу.

Све информације на: 021/442-352, 021/444-024.

За пропозиције кликните ОВДЕ
Пријавни лист преузмите ОВДЕ