Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Нови циклус семинара које реализује Центар за развој и примену науке,

технологије и информатике:

Поштоване колегинице и колеге, позивамо Вас да се прикључите  новим акредитованим семинарима (од  2022/23.  до 2024/25. школске године):

 1. Израда електронског наставног   материјала (кат. бр.  541)     

Теме семинара:

1. дан - Електронски наставни материјал у савременој настави – облици и карактеристике. Принципи дизајна електронског наставног материјала. Наставни филм. Софтвери за израду наставног филма. Радионица: Самостална израда наставног филма

2. дан - Интерактивност као карактеристика наставних материјала. Респондер-системи у настави. Дидактичке игре у настави. ИКТ у евалуацији знања. Радионица: Израда електронског наставног материјала за одабрану наставну јединицу. Презентовање и анализа пројеката. Евалуација програма

Начин реализације: Семинар се реализује у трајању од 2 дана,  16  часова.

2. Интерактивне табле у настави  (кат. бр. 552)     

Теме семинара:

1.дан - Модул 1, - Врсте интерактивних табли и могућности имплементације у наставни процес. Софтвери за интерактивну таблу. Флипчарт софтвер за израду наст. материјала за интерактивну таблу, основне технике.

2.дан - Модул 2, - Флипчарт софтвер за израду наст. материјала за интерактивну таблу, напредне технике. Интеграција интерактивних и медијских материјала у наставни материјал. Радионица - Израда наставних материјала за сопствене потребе.

Начин реализације: Сваки модул може се реализовати независно - једнодневни у трајању од 8 часова или  дводневни 16 часова. 

3. Гугл апликације за образовање - алати за комуникацију и наставу

 (Кат. бр. 492) 

 

Теме семинара:

1. недеља: Електронска пошта и календар - Електронска  пошта. Гугл календар. Гугл блог. Администрација. Технички захтеви. Поверљивост података.

2. недеља: Гугл диск – документи и табеле - Гугл документи;

Гугл табеле; Документи на мобилним уређајима;

Сервиси на  Гугл апликацијама за образовање;

3. недеља: Гугл диск – упитници и презентације Гугл презентације. Приступ подацима. Гугл обрасци. Гугл цртежи.  Гугл сајт.

4. недеља: Гугл учионица - Управљање налозима

5. недеља: Гугл сајт. Завршни сусрет - Онлајн (Гугл мит)

Начин реализације: Семинар се реализује

 електронски у трајању  недеља: 5,  бодова: 35

4. BBC Micro:bit у настави – интерфејс, роботика, предузетништво (кат. бр.  342)  

 

Теме семинара:

 

1. дан - Упознавање са интерфејсом BBC Micro:bitа. Програмирање интерфејса; Упознавање са елементима који ће се повезивати са интерфејсом. Роботи, конструкција, управљање. Програмирање модела робота. Могућност примене интерфејса у разним наставним предметима (српски језик, страни језик, ...)

2. дан - Упознавање са пројектима. Програмирање интерфејса. Практична реализација пројекта и предузетништво - предузетнички аспекти. Евалуација.

 

Начин реализације: Семинар се реализује у трајању од 2 дана - 16 часова.

 

За све   додатне информације о програмима стручног усавршавања:

ЦНТИ - Булевар ослобођења 37; Тел: 021 444 024, Тел/Факс: 021 442 352

  www.cnti.info, Е-mail: