Untitled 1sadads

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

„Дани информатике у школама Војводине“

је манифестација која се реализује по четрнајсти пут у основним и средњим школама у АП Војводини под покровитељством Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањинe – националне  заједнице и Факултета  “Фимек“. Организатор и реализатор је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.

Овим циклусом настављамо додељивање награде и плакете под именом доајена информатике у Војводини проф. Стјепана Хана. Ова награда се додељује сваке године најуспешнијој  школи у Војводини на пољу информатике.

Напомена: На завршној манифестацији биће поштоване све мере које прописује  Министарство просвете у вези „COVID19.“

Пријавни образац

Опширније: Позив за учешће у пројекту: Дани информатике у...

„Енергија је свуда око нас“

 је манифестација која се одвија у основним и средњим школама у АП Војводини током 2021 године.

Уз подршку Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањинe – националне  заједнице и Факултета “Фимек“ ова акција се реализује по једанајсти пут.  Организатор и реализатор је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике. 

Школе    треба да   подстакну  укључивање што већег броја ментора и ученика у ове активности. Награђенују се  ученици, најуспешнији ментори  и школе.

Образац за пријаву учешћа у акцији Енергија је свуда око нас:

Пријавни образац

Напомена: На завршној манифестацији биће поштоване све мере које прописује  Министарство просвете у вези „КОВИД19.“

Опширније: Позив за учешће у пројекту: Енергија је свуда...

Резултати Ревије кратког ђачког филма FILMić 2021.

 

Завршна манифестација Ревије кратког ђаког филма FILMić 2021. Одржаће се 27.05.2021. у амфитеатру факултета  FIMEK у Новом Саду ул. Цвећарска бр. 2  у  11 часова  путем onlajn на платформи ZOOM.

Meeting ID: 936 4686 5771
Passcode: mZ3bCk

Циљ смoтрe крaткoг ђaчкoг филмa FILMić je дa сe прoмoвишe aктивнa улoгa учeникa у крeирaњу мeдиjских мaтeриjaлa и пoпулaришe oвaj вид дигитaлнe писмeнoсти у шкoли крoз сaрaдњу учeникa сa нaстaвникoм-мeнтoрoм нa изрaди прojeкaтa. Учeници oснoвних и срeдњих шкoлa, у тимoвимa до 3 учeникa, учeствoвaли су у кoнкурсу oсмишљaвaњeм сцeнaриja, снимaњeм видeo зaписa и њeгoвoм oбрaдoм .

Реализатор је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.

Опширније: Резултати Ревије кратког ђачког филма FILMić 2021.

Login Form