cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке
Информатичке обуке

Групне и индивидуалне!

Резултати Ревије кратког ђачког филма FILMić 2021.

 

Завршна манифестација Ревије кратког ђаког филма FILMić 2021. Одржаће се 27.05.2021. у амфитеатру факултета  FIMEK у Новом Саду ул. Цвећарска бр. 2  у  11 часова  путем onlajn на платформи ZOOM.

Meeting ID: 936 4686 5771
Passcode: mZ3bCk

Циљ смoтрe крaткoг ђaчкoг филмa FILMić je дa сe прoмoвишe aктивнa улoгa учeникa у крeирaњу мeдиjских мaтeриjaлa и пoпулaришe oвaj вид дигитaлнe писмeнoсти у шкoли крoз сaрaдњу учeникa сa нaстaвникoм-мeнтoрoм нa изрaди прojeкaтa. Учeници oснoвних и срeдњих шкoлa, у тимoвимa до 3 учeникa, учeствoвaли су у кoнкурсу oсмишљaвaњeм сцeнaриja, снимaњeм видeo зaписa и њeгoвoм oбрaдoм .

Реализатор је Центар за развој и примену науке, технологије и информатике.

Опширније: Резултати Ревије кратког ђачког филма FILMić 2021.

FILMić 2021. - Позив за учешће!

  - Смотра кратког ђачког филма -

Нови циклус ревије кратког ђачког филма под називом FILMić званично је отпочео објављивањем Календара смотри и такмичења у основним и средњим школама у Просветном прегледу. FILMić представља прави изазов за ученике али и наставнике Информатике и рачунарства, Технике и технологије , као и за све друге наставнике јер се од учесника очекује креативан приступ у раду.

Опширније: FILMić 2021. - Позив за учешће!

Zoom meeting invitation

Завршна манифестација пројекта Енергија је свуда око нас 2020. и додела награда ове године ће се одржати online путем Zoom апликације 21.01.2021. са почетком у 11:00 часова.

Линк путем којег приступате завршној манифестацији јеhttps://zoom.us/j/99102456391?pwd=QzlIcUx3NXJ5b2wrSkQ4MjVHdEg5UT09

Meeting ID: 991 0245 6391
Passcode: T4PQ4B

Login Form