ФаворитиШтампајEmail адреса

Стручни скупови

Конференције, Научни скупови, округли столови

Листа за обавештења...

Семинар:
Ниво:
Кат. број Назив семинара Локација
128-61-270/2014-01 Шеста годишња конференција "ИКТ у настави" Нови Сад
*ЦНТИ није ПДВ обавезник, наведени износ је коначна цена