cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

ШтампајEmail адреса

Методика реализације модула у настави ТИО као могућност развоја креативности ученика

Последња измена:
22. март 2016
Кат. број:
887/2014
Локација:
N/A
Ниво:
Није специфицирано

Опис

9:00 – 10:00 Пленарни рад

  • Статусна питања ТИО
  • Анализа програмских садржаја Техничког и информатичког образовања
  • Модули у настави Техничког и информатичког образовања
  • Креативност у настави ТИО

10:00 – 10:15 Пауза

10:15 – 18:00 Рад по модулима (радионицама) по акредитованом програму

  • Реализација модула у настави 5. и 6. разреда  -  до 13,00 часова

Реализација модула у настави ТИО омогућава диференцијацију и индивидуализацију с обзиром да се ученици могу опредељивати за подручје за које имају више афинитета. Реализација пројеката подразумева практичну примену знања о технологијама обраде и коришћењем материјала од: дрвета, хартије, влакана, текстила, коже, пластичних материјала. Треба знати како израдити пројекат који садржи израду скице и техничког цртежа, планирање и припрему потребног материјала, планирање редоследа и поступака обраде; како ученицима који имају посебно интересовање за рад  на рачунару могу користити софтвер за просторно моделовање и конструисање (SketchUp, Visio); моделовање грађевинских објеката високоградње, нискоградње,  уређење стана, рад на рачунару. Закључна разматрања о могућностима и условима за  реализацију модула у ТИО

  • Реализација модула у настави 7. и 8.  разреда  -  до 18,00 часова

Анализа наставних садржаја ТИО осмог разреда. Предвиђени садржаји модула и  могућности реализације (електричне кућне инсталације, логичка кола, интерфејс, роботика).

Реализација модула је заснована на примени конструкторских елемената и самосталној изради неких делова конструкције на основу пројекта.  Реализацијом модула остварује се диференцијација и индивидуализација ученика према способностима, интересовању и полу. Учесници приступају реализацији модула израдом пројекта који садржи алгоритам од идеје до реализације. У изради техничке документације за пројекат могу се користити једноставни бесплатни програми за техничко цртање.

Закључна разматрања о могућностима и условима за реализацију модула у ТИО


Упиши се на листу за примање обавештења!

Ако сте заинтересовани за овај семинар а за њега нема заказаних термина реализације, упишите се на листу за примање обавештења о овом семинару. Након заказивања новог термина реализације администратор ће Вас обавестити поруком о томе, тако да можете на време да пријавите Ваше учешће у семинару и резервишете место.

Подаци о полазнику/интересенту

* Обавезно

Категорија

Додељени тагови

Login Form