cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

ФаворитиШтампајEmail адреса

Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије

Пројект метода и проблемска настава уз подршку информационо-комуникационе технологије

Листа за обавештења...

Семинар:
Ниво:
Кат. број Назив семинара Локација
438/2016 Пројект метода и проблемска настава уз подршку ИКТ – 438 К2 Основна школа „Доситеј Обрадовић“, С. В. Чиче бб., Сомбор
438/2014 Пројект метода и проблемска настава уз подршку ИКТ
*ЦНТИ није ПДВ обавезник, наведени износ је коначна цена

Login Form