cnti logo green border

Рачунарске обуке

Индекс чланака

Какав је распоред?

Крајњи рок за слање радова:

15. мај  2012 . године

Завршна смотра радова 2. јун 2012. године

Почетак гласања за награду публике:

По приспећу и објављивању ФИЛМића на сајту, почев од  1. мајa 2012. године у 15 часова

Завршетак гласања за награду публике

1. септембар 2012. године у 15 часова

Рок за објављивање резултата гласања за награду публике

5. септембар 2012. године

Радови који пристигну после рока неће бити узети у обзир за жирирање али могу учествовати у гласању за награду публике. Комисија ће евалуирати радове од 15. маја до 1. јуна. 2012. године.

Свечаност проглашења најбољих филмова и додела награда, на коју ће бити позвани најбољи ученици са својим менторима из обе старосне групе, планирана је за 2. јун 2012. године. 

Награда публике биће засебно додељена по завршетку гласања почетком следеће школске године.

Уколико желите да добијате обавештења, најаве и новости у вези реализације ревије кратког ђачког филма - ФИЛМић 2012 пријавите се са својом email адресом на ФИЛМић 2012 листу за слање mail обавештења.

Login Form