cnti logo green border

Рачунарске обуке

Индекс чланака

Како се учествује?

Рад на пројекту се започиње слањем попуњене пријаве у електронском облику на адресу .

Реализација кратког ђачког филма започиње осмишљавањем филмa и избором теме. Чланови тима ученика затим активно учествују у цнимањуи монтажи филмског записа. Филмски запис тим ученика у сарадњи са ментором обрађује у Microsoft MovieMaker-у. Резултат рада наставника-ментора и ученика јесте кратки филм на српском језику.

Конкретна упутства, препоруке и додатне услове конкурса прочитајте овде.

По завршетку рада на пројекту исти је потребно нарезати на два компакт диска. На оба CD-а потребно је да се налазе следећи материјали (ови материјали представљају, између осталог, и доказ да је филм направила екипа која се пријављује за такмичење):

  • ФИЛМић u wmv формату максималне величине до 100MB и максималног трајања 5 минута
  • Докуменат са подацима о члановима тима, ментору и школи у електронском облику (Пријава)
  • Фајл пројекта израђен у MovieMaker-у (радни фајл са екстензијом MSWMM)
  • Сви материјали који су употребљени у изради и монтажи филма (фотографије, аудио записи,...)

Два ЦД-а са материјалима, заједно са одштампаном и потписаном пријавом је потребно послати на адресу:

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике
Булевар ослобођења 39
21000 Нови Сад
-За ФИЛМић-

По приспећу ваших радова, исти ће бити прегледани и ако не крше услове конкурса, моћи ћете уз дозволу администратора да их објавите на вебу (на неком видео сервису, страници Фејсбук мреже ФИЛМић 2012,...) након чега ће филмић бити објављен на веб сајту смотре где ће публика моћи да их погледа и да гласа за њих. 

Дакле фејсбук страницу смотре можете искористити за промоцију свог рада, како би што више људи позвали да погледају Ваш филм и ако им се свиди , гласају за њага, али се гласања ове године неће вршити на фесјбук страници смотре веч на сајту смотре.

Ваше ФИЛМиће (ЦД + пријава) можете послати најкасније до 15. маја 2012 године!

Login Form