cnti logo green border

Рачунарске обуке

Индекс чланака

Како се учествује?

Рад на пројекту се започиње слањем попуњене пријаве у електронском облику на адресу .

Реализација кратког ђачког филма започиње осмишљавањем филмa и избором теме. Чланови тима ученика затим активно учествују у цнимањуи монтажи филмског записа. Филмски запис тим ученика у сарадњи са ментором обрађује у Microsoft MovieMaker-у. Резултат рада наставника-ментора и ученика јесте кратки филм на српском језику.

Конкретна упутства, препоруке и додатне услове конкурса прочитајте овде.

По завршетку рада на пројекту исти је потребно нарезати на два компакт диска. На оба CD-а потребно је да се налазе следећи материјали (ови материјали представљају, између осталог, и доказ да је филм направила екипа која се пријављује за такмичење):

  • ФИЛМић u wmv формату максималне величине до 100MB и максималног трајања 5 минута
  • Докуменат са подацима о члановима тима, ментору и школи у електронском облику (Пријава)
  • Фајл пројекта израђен у MovieMaker-у (радни фајл са екстензијом MSWMM)
  • Сви материјали који су употребљени у изради и монтажи филма (фотографије, аудио записи,...)

Два ЦД-а са материјалима, заједно са одштампаном и потписаном пријавом је потребно послати на адресу:

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике
Булевар ослобођења 39
21000 Нови Сад
-За ФИЛМић-

По приспећу ваших радова, исти ће бити прегледани и ако не крше услове конкурса, моћи ћете уз дозволу администратора да их објавите на страници Фејсбук мреже ФИЛМић 2011, где ће публика моћи да их погледа и да гласа за њих.

Ваше ФИЛМиће (ЦД + пријава) можете послати најкасније до 1. јула!

Login Form