cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

ПОЗИВ НА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике Вас позива да учествујете на једнодневном семинару за стру­­чно усавршавање учитеља и професора по акредитованом програму Медији у настави (бр. 092/2010). Модул Анимација у настави. Изборни. Семинар ће се одржати 19. марта 2011. године у ра­чу­на­рској учионици Центра, Улица Булевар ослобођења 39, Нови Сад, са почетком у 09:00 часова.

МОДУЛ Анимација у настави (8 часова)

Анимација се одликује динамиком и љупкошћу па је као таква блиска дечијем појму схватања света, ови квалитети су недовољно искоришћени у традиционалној настави. Савремени медији омогућавају лако манипулисање овим изразом па тако веома сложене наставне јединице претварају у много једноставније и занимљивије. Анимацијом имамо могућност да апстрактне појмове прикажемо у препознатљивом обличју и тако их приближимо ученику.

 

Програм семинара

 • Програми за 2Д ... Сличности и разлике... Демонстрација готових анимација. Покретање програма, изглед екрана: главни мени, алатке, радна површина, временска линија.  Појам мовие, сцене, фрејмова, временске линија, алата, ефекта, догађаја и акције. Подешавање радне површине: величине и боје.
 • Цртање облика и учитавање готових слика. Подешавање анимације (акције): врсте и дужина анимације, подешавање кретања објекта по задатој путањи, осама и углу кретања. Брисање акције. Алатка мове. Алатка за трансформацију облика. Рад са текстом. Креирање групе објеката. Сакривање објеката. Подешавање облика: врсте, величине и боје објекта. Акције над објектом. Копирање, исецање, пренос и брисање објекта/сцене.
 • Учитавање звука и имплентација у програму. Прегледање анимације. Снимање анимације и експортовање у SWF, HTML i AVI формат.
 • Рад на пројекту. Идентификовање одређеног проблема у оквиру наставне јединице и тражење решења одговарајућом 2Д  анимацијом. Извођење пројекта у целости. Демонстрација и анализа.

Потребно предзнање: Основе коришћења рачунара
Циљна група: васпитачи, наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, наставници у среднјим школама.

Реализатор: Тијана Тешан

За реализацију програма потребно је 8 часова.

Котизација за семинар износи за појединачну уплату 2.300,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза. У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара. За више информација кликните овде.

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.
 

Пријаве за семинар можете слати е-mailom на адресу Центра: или факсом 021/442-352, до попуњавања групе. Контакт телефон Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, лични e-mail
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, e-mail школе

 Број учесника у групи је ограничен.

 

 

ЧЕКАМО ВАС!!!


НАСТАВНИКУ ИНФОРМАТИКЕ
 

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да учествујете 06.03. и 07.03.2010. године на дводневном семинару за стручно усавршавање наставника информатике по акредитованом програму Основе рачунарских мрежа(150/2009) Изборни семинар. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици основне школе Деспот Стефан Лазаревић“, улица Нова број 15, Миријево,Београд,општина Звездара, са почетком у 9:00 часова.  

Програм семинара

 • Општи концепти рачунарске мреже (шта је мрежа, врсте и величине, како рачунари међусобно комуницирају),
 • Интернет (контрола и структура, претрага, организација Wеб локација, машине за претрагу),
 • Аудио и видео streaming (како гледати видео или слушати аудио у Wеб прегледачу), остале области Интернета (функционисање електронске поште, како се креира налог, шта су, како се шаљу и примају инстант поруке, игре на мрежи, како функционише дељење датотека и како легално делити датотеке);
 • Опасности на мрежи и смањење ризика од њих (ко и како може имати неовлашћени приступ рачунару, како се бранити, како сачувати своје информације безбедним на мрежи);
 • Планирање мреже (како се преко мреже деле датотеке, штампачи и Интернет веза, каква је за то мрежа потребна, какав је хардвер и софтвер потребан за прављење мреже).

Реализација програма је у трајању 16 часова.

Реализатор семинара:Јеврем Цвјетиновић.

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеза.

У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

 У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 400 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 4.200,00 динара са могућношћу плаћања у две/три једнаке месечне рате.

 • У колико институција (школа,предузеће) уплаћује котизацију може то од сада учинити на две/три једнаке месечне рате.

 У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама. Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до петка, 05.03.2010.године у 1500 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е-маил школе.

 Број учесника у групи је ограничен.

 

У процесу акредитације програма стручног усавршавања за период од школске 2002/2003 до 2009/2010. школске године Центар за развој и примену науке, технологије и информатике је добио одобрење за реализацију више програма.
Центар је током година акредитовао следеће програме:

 • Методика примене мултимедије у настави
 • Мултимедија у савременој настави
 • Од играчке до рачунара – од програма до реализације
 • Пројект метода и проблемска настава уз подршку ИКТ
 • Основе рачунарских мрежа
 • Узгој расада на води (хидропонија) и израда бизнис плана
 • Рачунари у савременој настави
 • Медији у настави
 • Васпитач и чаролија мултимедије у васпитно-образовном раду

Циљна група наших акредитованих програма су васпитачи, наставници, професори, педагози, психолози, медијатекари, директори школа и стручни сарадници у васпитно-образовним установама (предшколским установама, основним школама, средњим школама).

До 22.1.2010. године, од почетка реализације стручних усавршавања просветних радника, тј од школске  2002/03. године, на семинарима Центра је реализовано 5598 стручних усавршавања.


Председник Центра, Проф. др. Слободан Попов

Опширније: Статистика одржаних стручних усавршавања

 

НАСТАВНИКУ МУЗИЧКОГ
 

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да учествујете 17. и 18. априла 2010. године на дводневном семинару за стручно усавршавање наставника музичког по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр.145/2009). Обавезан. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра, Булевар ослобођења 39 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара:

 • Када, како и зашто примењивати мултимедију у настави музичког?
  Методички приступ настави музичког
 • Шта нам је потребно за приказ мултимедијалних садржаја?
  Хардвер и софтвер Прикази адекватних софтвера
 • Примери мултимедијални наставних јединица. 
 • Где и како да нађем мултимедијалне образовне садржаје?
  Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја. Приказ појединих wеб локација. Претраживање помоћу најчешће коришћених претраживача и преузимање садржаја са wеб-а.
 • Формати аудио фајлова.
  Конверзије материјала и једноставна обрада у одговарајућим софтверима. 
 • Направимо сами!
  Самостална припрема материјала за једну наставну јединицу: прикупљање материјала са wеб-а и једноставна обрада и уклапање у PowerPoint презентацију.

Реализација програма је у трајању 20 часова.  

Реализатор семинара Лери Менгер.

 

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеса. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.


У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 600 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 4.000,00 динара са могућношћу плаћања у две/три једнаке месечне рате.
 • У колико школа шаље на сеинар већи број полазника може то од сада учинити на две/три једнаке месечне рате и према новим погодностима плаћања о којима се можете информисати овде.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до петка, 16.04.2010. године у 1500 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352. Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е- маил школе.

Број учесника у групи је ограничен.             

 

НАСТАВНИКУ МУЗИЧКОГ

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да учествујете 13. и 14. новембра 2010. године на дводневном семинару за стручно усавршавање наставника музичког по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр.093/2010). Обавезан. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра,Булевар ослобођења 39 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

 

Програм семинара:

 • Када, како и зашто примењивати мултимедију у настави музичког?
  Методички приступ настави музичког
 • Шта нам је потребно за приказ мултимедијалних садржаја?
  Хардвер и софтвер Прикази адекватних софтвера
 • Примери мултимедијални наставних јединица.
 • Где и како да нађем мултимедијалне образовне садржаје?
  Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја. Приказ појединих wеб локација. Претраживање помоћу најчешће коришћених претраживача и преузимање садржаја са wеб-а.
 • Формати аудио фајлова.
  Конверзије материјала и једноставна обрада у одговарајућим софтверима.
 • Направимо сами!
  Самостална припрема материјала за једну наставну јединицу: прикупљање материјала са wеб-а и једноставна обрада и уклапање у PowerPoint презентацију.

Реализација програма је у трајању 20 часова.

Реализатор семинара: Лери Менгер.

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеса. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 600 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 4.000,00 динара са могућношћу плаћања у две/три једнаке месечне рате.
 • У колико школа шаље на сеинар већи број полазника може то од сада учинити на две/три једнаке месечне рате и према новим погодностима плаћања о којима се можете информисати овде.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до четвртка, 11.11.2010. године до 15:00 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава је обавезна и треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е- маил школе.

Број учесника у групи је ограничен.

Login Form