cnti logo green border

Рачунарске обуке

ЦНТИ, Нови Сад, Обуке

Групне и индивидуалне!

Slider

У процесу акредитације програма стручног усавршавања за период од школске 2002/2003 до 2009/2010. школске године Центар за развој и примену науке, технологије и информатике је добио одобрење за реализацију више програма.
Центар је током година акредитовао следеће програме:

 • Методика примене мултимедије у настави
 • Мултимедија у савременој настави
 • Од играчке до рачунара – од програма до реализације
 • Пројект метода и проблемска настава уз подршку ИКТ
 • Основе рачунарских мрежа
 • Узгој расада на води (хидропонија) и израда бизнис плана
 • Рачунари у савременој настави
 • Медији у настави
 • Васпитач и чаролија мултимедије у васпитно-образовном раду

Циљна група наших акредитованих програма су васпитачи, наставници, професори, педагози, психолози, медијатекари, директори школа и стручни сарадници у васпитно-образовним установама (предшколским установама, основним школама, средњим школама).

До 22.1.2010. године, од почетка реализације стручних усавршавања просветних радника, тј од школске  2002/03. године, на семинарима Центра је реализовано 5598 стручних усавршавања.


Председник Центра, Проф. др. Слободан Попов

Опширније: Статистика одржаних стручних усавршавања

 

НАСТАВНИКУ МУЗИЧКОГ
 

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да учествујете 17. и 18. априла 2010. године на дводневном семинару за стручно усавршавање наставника музичког по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр.145/2009). Обавезан. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра, Булевар ослобођења 39 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара:

 • Када, како и зашто примењивати мултимедију у настави музичког?
  Методички приступ настави музичког
 • Шта нам је потребно за приказ мултимедијалних садржаја?
  Хардвер и софтвер Прикази адекватних софтвера
 • Примери мултимедијални наставних јединица. 
 • Где и како да нађем мултимедијалне образовне садржаје?
  Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја. Приказ појединих wеб локација. Претраживање помоћу најчешће коришћених претраживача и преузимање садржаја са wеб-а.
 • Формати аудио фајлова.
  Конверзије материјала и једноставна обрада у одговарајућим софтверима. 
 • Направимо сами!
  Самостална припрема материјала за једну наставну јединицу: прикупљање материјала са wеб-а и једноставна обрада и уклапање у PowerPoint презентацију.

Реализација програма је у трајању 20 часова.  

Реализатор семинара Лери Менгер.

 

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеса. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.


У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 600 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 4.000,00 динара са могућношћу плаћања у две/три једнаке месечне рате.
 • У колико школа шаље на сеинар већи број полазника може то од сада учинити на две/три једнаке месечне рате и према новим погодностима плаћања о којима се можете информисати овде.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до петка, 16.04.2010. године у 1500 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352. Пријава треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е- маил школе.

Број учесника у групи је ограничен.             

 

НАСТАВНИКУ МУЗИЧКОГ

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да учествујете 13. и 14. новембра 2010. године на дводневном семинару за стручно усавршавање наставника музичког по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр.093/2010). Обавезан. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра,Булевар ослобођења 39 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

 

Програм семинара:

 • Када, како и зашто примењивати мултимедију у настави музичког?
  Методички приступ настави музичког
 • Шта нам је потребно за приказ мултимедијалних садржаја?
  Хардвер и софтвер Прикази адекватних софтвера
 • Примери мултимедијални наставних јединица.
 • Где и како да нађем мултимедијалне образовне садржаје?
  Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја. Приказ појединих wеб локација. Претраживање помоћу најчешће коришћених претраживача и преузимање садржаја са wеб-а.
 • Формати аудио фајлова.
  Конверзије материјала и једноставна обрада у одговарајућим софтверима.
 • Направимо сами!
  Самостална припрема материјала за једну наставну јединицу: прикупљање материјала са wеб-а и једноставна обрада и уклапање у PowerPoint презентацију.

Реализација програма је у трајању 20 часова.

Реализатор семинара: Лери Менгер.

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеса. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 600 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 4.000,00 динара са могућношћу плаћања у две/три једнаке месечне рате.
 • У колико школа шаље на сеинар већи број полазника може то од сада учинити на две/три једнаке месечне рате и према новим погодностима плаћања о којима се можете информисати овде.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до четвртка, 11.11.2010. године до 15:00 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава је обавезна и треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е- маил школе.

Број учесника у групи је ограничен.

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез информатичара Војводине Вас позивају да учествујете 11. и 12. децембра 2010. године на дводневном семинару за стручно усавршавање наставника музичког по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр.093/2010). Обавезан. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра,Булевар ослобођења 39 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

 

Програм семинара:

 • Када, како и зашто примењивати мултимедију у настави музичког?
  Методички приступ настави музичког
 • Шта нам је потребно за приказ мултимедијалних садржаја?
  Хардвер и софтвер Прикази адекватних софтвера
 • Примери мултимедијални наставних јединица.
 • Где и како да нађем мултимедијалне образовне садржаје?
  Претраживање интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја. Приказ појединих wеб локација. Претраживање помоћу најчешће коришћених претраживача и преузимање садржаја са wеб-а.
 • Формати аудио фајлова.
  Конверзије материјала и једноставна обрада у одговарајућим софтверима.
 • Направимо сами!
  Самостална припрема материјала за једну наставну јединицу: прикупљање материјала са wеб-а и једноставна обрада и уклапање у PowerPoint презентацију.

Реализација програма је у трајању 20 часова.

Реализатор семинара: Лери Менгер.

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Центра, 160-18936-13, Банка Интеса.

У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

У  жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

 • У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 600 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 4.000,00 динара са могућношћу плаћања у две/три једнаке месечне рате.
 • У колико школа шаље на сеинар већи број полазника може то од сада учинити на две/три једнаке месечне рате и према новим погодностима плаћања о којима се можете информисати овде.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до четвртка, 9.12.2010. године до 15:00 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава је обавезна и треба да садржи читко исписане следеће податке:

 • Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, е-маил.
 • Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, е- маил школе.

Број учесника у групи је ограничен.

 

ЧЕКАМО ВАС!!!


ПРОФЕСОРУ
МАТЕМАТИКЕ

ПОЗИВ ЗА СЕМИНАР

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике и Савез Информатичара Војводине Вас позивају да учествујете 20.02. и 21.02.2010. године на дводневном семинару за стручно усавршавање наставника математике по акредитованом програму Методика примене мултимедије у настави (бр. 145/2009). Обавезан. Семинар ће се одржати у рачунарској учионици Центра за развој и примену науке, технологије и информатике, у улици Булевар ослобођења 39, 21000 Нови Сад, са почетком у 9:00 часова.

Програм семинара

·                   Методички приступ реализацији садржаја из математике - Проф. др Драгослав Херцег

·         Приказ мултимедијалних садржаја за неколико наставних јединица.

·         Обука за рад са образовним софтвером Геогебра.

·         Обука за рад са образовним софтвером Цабри 3Д.

·         Претраживање Интернета и преузимање мултимедијалних образовних садржаја.

·         Приказ софтвера за израду тестова: HotPotatoes 6.

·         Напредне технике: уметање Цабри 3Д објеката у PowerPoint презентације.

·         Уметање Геогебра и Цабри 3Д графичких објеката у PowerPoint i Wорд документе.

·         Стицање знања за самостална припрема материјала за једну наставну јединицу. – Мр Зденка Чолаков

 

Реализација програма је у трајању 20 часова.

Котизација за семинар износи 4.600,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Савеза Информатичара Војводине 160 – 53893-96, Банка Интеза.

 У жељи да изађемо у сусрет свима који желе да напредују у својој професији упркос тешкој економској ситуацији, увели смо нове погодности плаћања за полазнике наших семинара:

§                       У колико полазник семинара уплаћује котизацију као физичко лице остварује попуст од 400 динара, односно уплаћује котизацију у износу од 4.200,00 динара са могућношћу плаћања у две/три једнаке месечне рате.

У колико институција (школа,предузеће) уплаћује котизацију може то од сада учинити на две/три једнаке месечне рате. У котизацију улазе пратећи материјали и освежење у паузама.

Пријаве се примају телефоном/факсом до попуне групе или до петка 19.02.2010. године у 1500 часова. Контакт телефон/факс Центра за развој и примену науке, технологије и информатике је 021/442-352.

Пријава је обавезна и треба да садржи читко исписане следеће податке:

·         Име, презиме, ЈМБГ, звање, контакт телефон, радно место, е-маил.

·         Име школе, адресу школе, место, ПИБ школе, телефон школе,е-маил школе.

 Број учесника у групи је ограничен.

 

 

 

 

Login Form